Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ας αρκέψουμε που κάπου τζι ας μεν ιξέρουμε το τέλος


εξεκίνησα να το γράφω τούτο τον τζαιρό που η βουλή πρώτα εκαταψήφισε τζαι ύστερα εψηφίσε τα μνημονιακά ρυάλια τζαι υποχρεώσεις για το συνεργατισμό.... Τελικά έμεινε τζιαμέ... Τωρά με τη φόκους εξαναθημήθηκα το.... τζαι το επέκτεινα τόσο όσον να γίνει ένα σεντονί για την αριστερά ευρύτερα..

Εξεκίναν έτσι

Μέρες μετά το φιάσκο στη βουλή, να ασχοληθούμε τζαι εμείς με τα τεκτενόμενα του συνεργατισμού.

Είχα το γράψει ξανά.
Τζαι οι θκύο οι παππούδες εδουλέψαν εθελοντικά για να κτιστούν τα συνεργατικά των χωρκών τους.
Όπως εξιστορεί ο παππούς, ευτυχώς που εγίναν τα συνεργατικά τζαι εγλυτώσαν τα χωράφκια του κόσμου (8% αν θυμούμαι καλά εχρέωνε ο συνεργατισμός , οι τοκιστές 12%)....
Ο ένας παππούς που ένα σημείο τζαι μετά,  επαρέτησε τες συνεργατικές γεωργικές οργανώσεις. Άμαν ήταν να ρτουν τα λιπάσματα, οι σπόροι τα φάρμακα πρώτα εκανονίζαν τους δικούς τους. Άμαν ήταν να φκουν τα πρώιμα, πρώτα οι δικοί τους τζαι εμάς να αφήνουν πα στα δεντρά.
Ο δε άλλος.... Ακόμα μέχρι πρόσφατα που τον εχάσαμεν, εδιένεν τα φρούτα  της συνεργατικής....

Στη κύπρο , είχαμε τζαι το χαρακτηριστικό ότι συνεργατικά ήταν τζαι δεξιά τζαι αριστερά (παρόλο που μόνο το ακελ σε επίπεδο ρητορικής τα υπερασπίζεται). Άλλα είτε δεξιά είτε αριστερά, το ίδιο χαίριν είχαν.

Στη πορεία το τραπεζιτικό τους κομμάτι έγινε μια κανονική τράπεζα. Λόγω μεγέθους, δομής και συντηριτισμού ο συνεργατισμός δεν έπαιξεν στα κουμάρκα. Τζαι όμως εν 1.5 δις που κάτω !!!
Γιατί ;
Γιατί ως συνήθως , δώστου τούτου εν συγγενής, δώστου τζαι τούτου εν κουμπάρος, τελικά εκάμαν τα σιόνι. Γιατί έχασεν τον προσανατολισμό του. Ελειτούργαν κανονικά σαν τράπεζα. Καταναλωτικά δάνεια, ούλλες τες χρεώσεις των εμπορικών τραπεζών εβάλαν τες τζαι τούτοι, τζαι όπως έπαιρνε τα επιτόκια η αγορά "αναγκάζουνταν" να ακολουθήσουν.... Τζαι ως συνήθως γιατί εσάζαν τους δικούς τους.... Θυμούμαι σε ένα συνεργατικό που έκαμα αίτηση μια φορά για δουλειά - επιάσαν τηλέφωνο τον ξάδερφο του πατέρα μου, για να μάθουν για το ποιόν μας. Είμαστεν ασίλα αριστεροι ;

Υπό τούτες τες συνθήκες εν τζαι αξίζει να σωθεί.
Δεν έχει τίποτε συνεργατιστικό για να αξίζει τον κόπο.....


Βεβαίως η δικαιολογία είναι πάντα έτοιμη.
Σε συνθήκες καπιταλισμού τι έπρεπε να κάμει....

Σε ένα κείμενου του Στάθη, προειδοποιητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ (για να μην γίνει πασοκ), έλεεν μεταξύ άλλων

"Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει ήδη αρκετή δύναμη απ’ τον λαό για να στήσειτηλεοπτικό κανάλι - λαϊκό, χαρούμενο και γενναίο, για να δημιουργήσει λαϊκή τράπεζα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αρχίσει να κυβερνά πριν να κληθεί να κυβερνήσει και για να κληθεί να κυβερνήσει."

http://www.enikos.gr/stathis/146435,Oxi_peri_alla_yper_Aristeras.html

Αυτό Ακριβώς !

Εν τζαι έσσιει τόση σημασία,  ότι το πιο πάνω αναφέρεται στον σύριζα τζαι τες αμφιβολίες που έχουμε αν θα τα καταφέρει.
Είτε πιστέφκεις σε μιαν όλική ανάτροπή είτε σε μια μερική, που κάποθεν πρέπει να αρκέψεις.

πριν μια εφτομαδα στο μνημόσυνο του παππού σε γνωστό "κόκκινο" χωριό, οι αριστεροί χωριανοί εσυζητούσαν μεταξύ τους.... Τζαι άκουες που απλό κόσμο να λαλεί :
Να τον χαλάζουμε τον συνεργατισμό τζαι να τον ξανακάμουμε που την αρκή. Ενεν εμείς που τον εχτίσαμεν τζαι τότε ;
Δεν εσυμφωνούσαν βεβαίως οι κεφαλές του χωρίου, αλλά ακόμα ακούεις από το κόσμο όμορφα πράματα.

Οι θέσεις του ΑΚΕΛ για το συνέδριο ήταν ενδεικτικές. Αναφέρετουν συγκεκριμένα για το συνεργατισμό ότι έχασεν τον προσανατολισμό του, αλλά τζαι για τον κόσμο της αριστεράς που λιον επαρασύρθηκε, λίον δεν διαπαιδαγωγείται πλεόν... εγίνετουν εν ολίγοις πολλή κουβέντα για την "ηθική του κουμμουνιστή" .

Ίσως ναν που τζιαμέ που πρέπει να αρκέψει μια νέα προσπάθεια.
Αφού
 έτσι τζι αλλιώς, δεν ξέρουμε ακριβώς πως θα είναι το σύστημα μετά την ανατροπή. Ούτε ξέρουμε, ούτε συμφωνούμεν - δεν είναι τελως πάντων παρά μια θεωρητική άσκηση.
Αφού,
 όταν πιάσει την εξουσία η αριστερά , δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράματα γιατί η κεντρική εν ανεξάρτητη, η βουλή είναι κυβερνώσα, η ΕΕ τζαι ευρώ δεν αλλάσουν, όπως ούτε και το παγκόσμιο σύστημα.....
Λαμβάνοντας υπόψιν πλέον
ότι εκατάντησεν πλέον το ακελ να προσδοκεί στη καλύτερη σε ένα 25% τη στιγμή που συναγερμός προσδοκά 38%...

Ίσως να είναι τζαιρός να αρκέψουμε που κάπου.

Τουλάχιστον, ας πάμε πίσω στους παλίους τζαιρούς τζαι να ξεκινήσουμε που το απλά.
Ασ δείξουμε στο κόσμο μέσα που τη πράξη σε μικρο-επίπεδο ότι η αλλυλεγγύη εν καλύττερη που το κυνήγι του "ιδιωτικού συμφέροντός".

έτσι τζι αλλιώς η πιο όμορφη περιόδος των σοβιέτ, ή του κινήματος ευρύτερα ήταν πριν γίνει εξουσία.

Τζαι ξεκινάς που το απλό ερώτημα που ελάλεν τζαι τότε ο νιονιος, για να αποφασίσεις με ποιούς θα πας τζαι ποιούς θα αφήσεις.

Τζαι ξεκινάς που πάνω τζαι πάεις κάτω σε όλο το κίνημα

Αρά ο πρώην πρόεδρος, δεν δέχεται εισφορές που το σιακόλα για να κάμνει ταμεία αλλυλεγγύης (τζαι ταυτόχρονα να τον διευκολύνει στη λίμνη) χωρίς να τον ενδιαφέρει η κατάσταση των εργαζομένων του.
Το κόμμα δεν δέχεται εισφορές που τους επιχειρηματίες. Όπως λαλεί τζαι ο άνευ στα δικά του "όμως ΕΜΕΙΣ [ένα κόμμα που εκπροσωπεί τους εργαζομένους] τι σχέση μπορεί να έχουμε με επιχειρηματίες και δη της εμβέλειας και της ιστορίας του Ζολώτα;"
Τούτο σημαίνει, μειωμένα οικονομικά, άρα πιο περιορισμένες δυνατότητες... Αλλά εφτάσαμεν στο τζαιρό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος με ποιους είσαι.
Η ΠΕΟ πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους να γίνεται πιο μαχητική.
Τα αριστερά σωματία πρέπει να αποφασίσουν. Επιτυχίες με επιχειρηματίες και σωματία -εταιρείες ή σωματία του λαού έστω τζαι χωρίς πρωταθλήματα.
Ο συνεργατισμός ας γίνει αυτό που λαλεί το όνομα του.
Σημαίνει ότι ενεν η δουλειά του στες φούσκες να διά καταναλωτικά δάνεια τζι ας χάσει πελάτες.
Σημαίνει ότι τζαι δεν θα ανταγωνίζεται τους άλλους στα ψηλά καταθετικά (για να σκοτώνει ως συνέπεια τούτου τους δανειολήπτες). Τα ρυάλια στο συνεργατισμό δεν τα βάλεις για να ξεπουλιάζουν τζαι να γίνουνται παρπάνω ρυάλια. Βάλεις τα για να βοηθήσεις τζαι να βοηθηθείς... τζι ας χάσεις πελάτες.
Στην Ελλάδα εθκιέβαζα πριν λίον τζαιρό άνεργοι καθηγητές κάμνουν φροντηστήρια αλλυλεγύης στες γειτονιές τους. Οι μαθήτες πληρώνουν αν έχουν.... Στο κάτω κάτω οι καθηγητές είτε άνεργοι ενι, είτε δουλέφκουν με 700 ευρώ για 9 μήνες...
Ασ μεν φκει ο κομματικός μηχανισμός έξω στες εκλογές για να πείσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Ασ χρησιοποιηθεί για να κάμει δίκτυα αλληλεγγυής. Οικοδόμοι, καλουπσίες, αγρότες δάσκαλοι, γιατροί...... Ακόμα τζαι μεις των  γραφείων, κάτι εν να έβρουμε να προσφέρουμε.
Ας ξαναφκεί η αριστερά στες γειτονιές τζι ας αφήκει τα τηλεοπτικά πανελ....
Εκαταντήσαμεν η ακροδεξιά, η χαμάς και η μουσουλμανική αδελφότητα να το έχουν συλλάβει τούτο τζαι εμείς  τζιημούμαστεν.

Ούλλα τα πιο πάνω έχουν το κόστος τους.
Ούλλα.

Εν ιξέρω, ίσως να είναι τούτα όνειρα θερινής νυχτός.
Ίσως να μεν έχουν καμιά σημασία, αν δεν αλλάξει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.
Δεν ξέρω,
Μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να μεν αλλάξει.
Σίουρον ένι πάντως πως μιαν ζωή έχουμε.
Κάτι πρέπει να κάμουμε
Που κάποθεν πρέπει να αρκέψουμε.
Πως αλλιώς θα πείσεις τον κόσμο ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός αν δεν ξεκινήσεις που τα μιτσιά ;
Ως τζι ο χριστός για να πείσει έκαμνε θαύματα, εν εμείνισκεν στην πάρλα.

Εν μαλακιές που λαλώ ;
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Δεν μας παρετάτε με τα κοινά ανακοινωθέντα ; ή γιατί δεν πρόκειται τούντη φορά να μπω στες ίδιες συζητήσεις

εφκήκε τελικά ακόμα ένα κοινό ανακοινωθέν, τζαι ξανά το ίδιο φκιολί...
ο νικόλας να κάμνει κριτική, οι άλλοι να του απαντούν.
Υπάρχει μια έντιμη ναινεκική προσπάθεια εδώ

 Εγώ απλά δηλώνω ότι αν φτάσουμε τελικά σε νέο σχέδιο, ή ακόμα τζαι τωρά με το κοινό ανακοινωθέν - δεν θα ξαναμπώ σε αυτές τες συζητήσεις.
Θα εμπορούσα να μπω, αλλά αν μπεις στη διαδικασία να απαντάς νομικίστικα παίζεις στο γήπεδο τους τζαι εγώ θεωρώ ότι εν σε άλλο γήπεδο που έπρεπε να παίζεται τούτη η συζήτηση

Λοιπόν, πέρα που τη νομική υπάρχει η πολιτική, η ιστορία, η οικονομία τζαι η κοινωνία.

Κανένα που τα κράτη που εδιχοτομηθήκαν , εκαταλήξαν τζιαμέ γιατί ήταν παρθενογεννημένα. 
Κανένα που τα κράτη που εδιχοτομηθήκαν, δεν οδηγηθήκαν τζιαμέ γιατί το συντάγμα ελάλεν ότι η κυριαρχία προκύπτει που λαούς, που θκύο στειτς, θκύο πολιτείες κλπ
κανένα κράτος δεν εδιχοτημήθηκε γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη η ιθαγένια, ή η διεθνής προσωπικότητα.
Τούτα πρέπει να είσαι ο ντεκτάς ή ο  τάσσος για να τα πιστέφκεις.

Κατά κανόνα τα κράτη που διχοτομούνται   εν άλλοι οι λόγοι που τα προκαλούν. Εν οι άνθρωποι που κάμνουν τα κράτη να καταρέουν τζαι όχι τα συντάγματα.

Εν τζαι να κάμουμε μιαν εξαντλιτική λίστα που να καλύφκει ούλλες τες περιπτώσεις , αλλά μερικά βασικά μοτίβα.

Πολλές φορές έσσιεις μια πλειοψηφία (της ο οποίας η ελίτ), σε ένα ενιαίο κράτος  καταπιέζει τη μειοψηφία,  στρατιωτικά, πολιτικά , οικονομικά, πολιτισμικά ή απλά τους έχει αποκλειστεί (λόγω μεγέθους) η κάθε πρόσβαση στην εξουσία.  Βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση η μειοψηφία να είναι πλούσια, να μεν τρώει καταπίεση και η ελίτ της να θέλει ένα δικό της κράτος (για να ικανοποιήσει τους "εθνικούς της πόθους", για να εκμετελευτεί για τη πάρτη της κάποιο φυσικό πλούτο, γιατί απλά δεν θέλει να πλερώνει άλλους φόρους για τη τεμπέλική πλειοψηφία κλπ)

Σε τούτη τη διαδικασία (επείδη μιλούμε για τον 20ο/21ο αιώνα) σύνηθες συστατικό είναι το ότι οι ελίτ των δύο ομάδων έχουν αναπτύξει έναν έντονο εθνικισμό που διαπερνά ούλλη τη κοινωνία, φτωχούς πλούσιους, ΜΜΕ, παιδεία, κοινωνία...ούλλους

Η μειοψηφία ανάλογα με τη δύναμη που έχει (ή νομίζει ότι έχει) , τζαι ανάλογα με τη καταπίεση που (νομίζει ότι/ φοβάται ότι θα) υπόκειται, ανάλογα με το μέγεθος της τζαι αν γεωγραφικά είναι διασκορπισμένη ή όχι, ξεκινά τζαι ζητά :
γλωσσικά / πολιτισμικά δικαιώματα,
τοπική αυτονομία
διαμιρασμό εξουσίας / ομοσπονδιακές δομές
διχοτόμιση.

Αν αποφασίσει τελικά να πάρει τα όπλα, συνήθως η επιτυχής κατάληξη (για τους στόχους της μειοψηφίας) επαφιέται στη
στρατιωτική της δύναμη
οικονομική της δύναμη
αν είναι γεωγραφικά συνγκεντρωμένοι σε ένα χώρο
αν έχουν βοήθεια από κάποιο άλλο κράτος (καμιά μάμα πατρίδα, καμιάν αμερική καμιά ρωσσία)
αν έχουν καμιά πλούσια διασπορά κλπ
τζαι τούτα ούλλα σε σχέση πάντα με το τι δύναμη έχει η πλειοψηφία που στόχο έσσιει να κρατήσει το κράτος ακέραιο.


Βεβαίως, ακόμα τζαι να πετύχουν μια διχοτόμηση με τα όπλα, μετά έρκεται το θέμα της αναγνώρισης.
Γιατί, ακόμα τζαι να έσσιεις δύναμη να επιβάλεις με τα όπλα ένα διαχωρισμό, εν τζαι μπορείς να επιβάλεις σε ούλλα τα υπόλοιπα κράτη να σε αναγωρίσουν.
Πόσον μάλλον στα 5 μόνιμα μέλη του ΣΑ που είναι τα σημαντικά (αν θέλεις να γίνεις μέλος των ΗΕ), τζαι συνήθως έχουν διαφορετικά συμφέροντα.
Έτσι για να αναγνωριστεί ένα νέο κράτος συνήθως η πιο βασική προυπόθεση είναι να αποδεκτεί τη νέα κατάσταση το κράτος στο οποίο πρηγουμένος άνοικεν.
Ιδαλλιώς θα μείνει χωρίς αναγνώριση (όπως η τβδκ) ή με αναγνώριση από μερικά κράτη (όπως το κόσοβο).Άρα με βάση τα πιο πάνω, πάμε πίσω στο "κοινό ανακοινωθέν".
Κανένα που τα θέματα (που ο έντονος εθνικιστικός νομικισμός που μας διέπει μας έκαμε να τα θεωρούμε "σοβαρά" ), δεν οδήγησε κανένα κράτος να δυαλίσει.
Ασ πιάμεν π.χ. την παπαρογένηση.
Τότε με το Αναν υπήρχαν όντως ένα θκύο σημεία που εδείχναν μάλλον ότι υπάρχει παρθενογένησση (η ενσωμάτωση ας πούμε όλων των συμφωνιών που υπόγραψεν η τβδκ με την τουρκία), τζαι υπήρχαν άλλα 4-5 που εδείχναν ότι είχαμε συνέχεια (η θέση της κύπρου στον ΟΗΕ, στην ΕΕ  εσυνέχιζεν χωρίς να ξαναχρειαστεί αίτηση κλπ ).
Τζαι να μπαίνεις σε τέθκειες συζήτησεις, ποιόν που τα θκύο εν πιο σημαντικό κλπ κλπ
Τωρά αυτή τη συζήτηση δεν θα τη κάμω.
Ξέρετε κανένα κράτος, που εκατάρευσεν γιατί ήταν παρθενογεννημένο ;
Μα είσαστε σοβαροί ρε ; (μόνο τα μελίσσια χάνουνται άμαν παρθενογενήσουν - τα κράτη πάλε όχι)

Θα μου πεις γιατί εμπιστέφκεσαι τους τκς (ή πιο σωστά την δική τους εθνικιστική ελίτ) ότι αύριο δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτές τες διατάξεις, τζαι με την πρώτη εύκαιρια, να αποσχιστούν ;
Όχι, δεν τους εμπιστέφκουμαι.
Αλλά λέω το εξής.
Οι τκ, έχουν αποδείξει ότι έχουν τη δύναμη να επιτύχουν μια ντε φάκτο διχοτόμιση.
Διχότομιση μπορούν να πετύχουν, εν ενανγώριση που δυσκολέφκουνται.
Η αναγνώριση όμως δεν θα βασιστεί πάνω σε καμία διάταξη κανενός σχεδίου. Αν η χώρα, που θα αναγνωρίσει το νέο μόρφωμα, έχει συμφέροντα να το κάμει ΘΑ ΤΟ ΚΑΜΕΙ. Δεν θα κάτσει να θκιεβάσει το σύνταγμα μας, ούτε θα κρίθει το ζήτημα σε κανένα δικαστήριο.
Οι τκ, έσσιει 40 χρόνια που δοκιμάζουν να πιάσουν αναγνώριση τζαι δεν τα καταφέραν.
Τι τους εγγυάται ότι τούτην τη φορά θα την πετύχουν ;
Θα μπει σε μια διαδικασία που την "ασφάλεια" που του δια η τβδκ, να μπει σε μια ΔΔΟ με σκοπό μετά να ξαναανκυρήξει την τβδκ - ε τζαι μετά τι ;
Αν δεν το έσσιει σίουρο ότι θα τον αναγνωρίσουν για ποιο σκοπό να το κάμει ;

Τζαι το ίδιο ισχύει τζαι ανάποδα.
Αν εμείς με τους τκς  (ξανά)πιλλιάρουμεν τα, τζαι τα συμφέροντα σύσσωμης της διεθνής κοινότητας συκλίνουν ως προς την αναγνώριση δύο κρατών , νομίζεται σοβαρά ότι θα  αποτρέψει τηναναγνώριση ένα σχέδιο με τρία σινγκλς , χωρίς ούρες και με "συνέχεια" της ΚΔ ;
Σοβαρά , έτσι νομίζετε ;
Γιατί η αναγνώριση του κοσόβου ένεν "παράνομη" ;
Μια χαρά παράνομη ένι.
Αναγνωρίσαν τους ως τωρά ένα σωρό κράτη... Θωρείται να κόφτει κανένα ;Δεν εν τα συντάγματα που κάμνουν τα κράτη τζαι καταρέουν , αλλά οι άνθρωποι.
Θα μου πεις δεν έσσιει σημασία το σύνταγμα ;
 - Έσσιει αλλά να θυμούμαστεν πάντα ότι το σύνταγμα δεν επροέκυψεν έτσι απλά που το πουθενά (κάτι σαν παρθενογέννηση) και προκαλεί συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα (σε τούντες περιπτώσεις η ιστορία, ο εθνικισμός η έελειψη εμπιστοσύνης αλλά κυρίως  ο συχετισμός δυνάμεων μεταξύ των δύο ομάδων) που εδημιουργήσαν το σύνταγμα. Το σύνταγμα δεν δημιουργεί "έχθρες" αλλά εν λόγω των εχθρών που καταλήγεις σε τέτοιο σύνταγμα

- Έσσιει, αλλά ποια πράματα του συντάγματος έχουν σημασία ; κυρίως ο εκλογικός νόμος και ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Γιατί τούτα τα θκύο καθορίζουν την πρόσβαση της κάθε ελίτ στην εξουσία - και άρα το κατα πόσο θα έχουν συμφέρον από την ειρηνική συνείπαρξη ή τη σύγκρουση. Εξού τζαι για τη μόνη συνταγματική ρύθμιση που επαναλαμβάνω συστηματικά ότι είναι σημαντική είναι η διασταυρούμενη ψήφος , γιατί δημιουργεί συμφέροντα στην ελίτ των δύο κοινοτήτων για συνεργασία.

Ως τζιαμέ.
Την επιτυχία του όποιου σχεδίου που τζιαμέ τζαι τζει θα την καθορίσει , η πολιτική , η οικονομία, η κοινωνία, οι σχέσεις με την τουρκία, το διεθνές περιβάλλον  κλπ... ΟΧΙ το σχέδιο.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο παραγωγικός .... Μα που ;

Ένα που τα δυνατά σημεία της ελεύθερης αγοράς είναι το "καλύτερο σέρβις".
Ο δημόσιος υπάλληλος δεν τον κόφτει να κάθεσαι μπροστά που το γραφείο του τζαι να μιλά στο τηλέφωνο για προσωπικές του δουλειές (προχτές μου έτυχε!!). Ο ιδιωτης δε, επείδη, είτε φοάται να μεν τον απολύσουν (αν εν υπάλληλος) είτε επείδη θέλει να ξανάρτεις θα σε εξυπηρετήσει πιο καλά.

Λεν το, ξαναλεν το, τζαι πάλε λαλούν το τζαι είμαι τζαι γω με την απορία. Μα που το θωρούν τούτο το πράμα ;

Εντάξει να μεν το παραχέσουμε.... Εν τζαι προσφέρει το δημόσιο καμιά σοβαρή εξυπηρέτηση. Οι εμπειρίες που έχω που τα νοσοκομεία, κτηματολόγια, πολεοδομίες, κοινωνικές ασφαλίσεις είναι ποιασ τον ένα τζαι φάκα τον πα στον άλλο.... (με εξαίρεση βεβαίως το γραφείο του πολίτη - που όποτε επήα εξυπηρετήσαν με)... Ως εδώ η "θεωρεία" έσσιει τα δίκια της... Δεν έχουν κίνητρο δεν δουλέφκουν.... Ενώ ο ιδιωτικός τομεύς !!! Υπάρχει κίνητρο, άρα οι υπάλλήλοι είναι πιο εργατικοί και το σερβις καλύττερο....

Εμάθαν μας το τζαι στο σχολείο τζαι στο πανεπιστήμιο, τζαι εφκήκαμεν έξω στη ζωή τζαι καρτερούμεν να δούμε τούτο το εβλοημένο το σέρβις τζαι δεν ξέρουμε που επήεν τζαι εχώστηκε. Σαν το αόρατο σσιέρι τζαι τούτο που δεν είναι παρά αόρατο.

Τωρά σοβαρά.... Εσάς ο ιδιωτικός τομέας εξυπηρετά σας ; ¨Οξα μόνο σε μένα τυχαίνουν ; Τζαι ούτε καν καταναλωτικό ον δεν είμαι!

Καλά, δεν θα αναφέρουμεν ότι 2 τράπεζες τζαι καμια 60 εταιρείες (οι "μη εξυπηρετόμενες") κοντέφκουν να παττίσουν την οικονομία (τζαι έσσιει ακόμα που πιστέφκουν ότι αν ιδιωτικοποιήσουν τη ΑΤΗΚ ή την ΑΗΚ θα γίνουν πιο παραγωγικές !!)

Εν στον μικρόκοσμο που ζιούμε που δεν θωρούμεν το εβλοημένο το σέρβις...
Γιατί η θεωρεία κάμνει μια πολλά απλή τράμπα.
Πυροβολεί σε συνέχεια με την παπαριά της παραγωγικότητας που ο τρόπος μέτρησης της είναι: Αν πιάνεις λία είσαι παραγωγικός, αν δε, πιάνεις πολλά δεν τα αξίζεις, είσαι κόστος.  (είναι τόσον αισχροί πρώτα από όλα στο λόγο τους.... Δεν μιλούν για μισθούς αλλά για εργατικό "κόστος")
Τζαι αφού εσυσχετήσαν τον χαμηλό μισθό με τη παραγωγικότητα , τούτο σημαίνει τζαι αναγκαστικά "σέρβις".
Μα πρώτα από όλα τούτο πάει κόντρα στην ίδια τους τη θεωρεία.
Αφού ούλλοι είμαστε εγωιστικά καθίκια, ίκανα μόνο για πράξεις συμφέροντος, πόθεν θα προκύψει το "καλό σέρβις" άμαν τον άλλο δεν τον πκιερώνεις ;


Κλασικό παράδειγμα.
Προφανώς ο ξένος που δουλέφκει 10-12 ώρες την ημέρα γκαρσόνι, χωρίς επιδόματα τζαι με 600 ευρά τον μήνα είναι πιο "παραγωγικός" που ένα οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο που έσσιει ένα αξιοπρεπή μισθό τζαι ζωή.... Αλλά όσον παραγωγικός τζαι να ναι ο ξένος αφού ο κυπραίος θέλει να παραγγέλει στη γλώσσα του.... Ρατσισμός ; Κουσούρι ; Ο καταναλωτής έσσιει δίκαιο. Τζαι δεν τον εξυπηρετούν. Άρα η παραγωγικότητα δεν σημαίνει και σέρβις.... Μάλλον τον αντίθετο....

Στη πάλια τη δουλειά, έμπαινα συνέχεια στα σπίθκια του κόσμου. Χωρίς υπέρβολή , ένα 50-60% των σπιθκιών της δεκαετίας του 2000-10, έχουν προβλήματα υγρασίας.... Που εκάθετουν στον κόσμο ένα επιπλέον κόστος 5-40,000 ανάλογα με τη περίπτωση... Τζαινούρκα σπίθκια.... Ούτε οι κυβερνητικοί συνοικισμοί, που εγίναν ππάσα ππάσσα πριν 40 χρόνια δεν ήταν έτσι... Όμως ουλλοι επιμένουν ότι ο ιδιωτικός τομέας αν καλός ! Αφού υπάρχει ανταγωνισμός, εν καλή τζαι η δουλειά !!! Βεβαίως αν μεν σου παραδώσει καλή δουλειά τζαι υποχρεούσαι να ξοθκιάσεις τζι άλλα ρυάλια , τούτο σημαίνει "δουλειές" τζαι "ανάπτυξη" (όχι ασ πούμς χάσιμο χρόνου και υλικών).... Αλλά ξιχάνουν ότι τούτο είναι επίση και ϊδιωτικό χρέος" - βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας.
Άμαν τρέσσιει η ταράτσα πιάνεις τους γονιούς - παλιοί σε τούτα τα προβλήματα.
Έλα, θκυο χρονών διαμέρισμα τρέσσιει
Επκιερώσετε τον ;
Ναι.
Ε , !! (τζίηνο τον "Ε" που σημαίνει "άμαν τον επκιέρωσες τι κάρτερας που λόοου μου τωρά.... )


Οι αρχιτέκτονες δε ; Εθέλαν "κομμισσιον" πα στο κόστος του τελικού σπιθκιού ; Τζαι γιατί ρε παίχτη μου ; Πόσα μεροκάματα εννά βάλεις ; ..... Τζαι άμαν τον πκιερώσεις τζαι ύστερα πέτε μου πόσοι που τούτους ήρταν να επιβλέψουν τες μέρες που εχυναν τα κουγκριά... Τα εβλέπαμεν στους γνωστούς τζαι σκέφτεσαι.... μακρία που μένα τούττα.

Όσοι εμπλέξαν με τούντη βιομηχανία εγίνην το βλατζίην τους μαύρο. Αν πρέπει 2 μαστόροι να είναι παρόν την ίδια μέρα, κανένας δεν είναι διαθετιμένος να πιάσει τον άλλο κατευθεία τζαι να ξηγηθούν... Πιάστον ηλεκτρολόγο σου τζαι πε του τη πέμπτη.... Πιάνεις τον... Όχι πέμπτη δε μπορώ, πε του σάββατο.... Ξαναπιάστον άλλο, τζαι κίτα-κελι συνέχεια... Το σέρβις τρέσσιει που τα πατζάκια τους...

Οι δε πωλητές μασκαραλικκιών για τα σπίθκια.... Άλλες ιστορίες.... Θα εμπορούσα να δώκω εως τζαι 30% έκπτωση ελάλεν μου ένας γνωστός, αλλά αφού το 15% τρων το οι αρχιτέκτονες.... Τζαι πρέπει να χω τζαι στη πάντα μαύρα για να τους ταίζω.... Αλλά έτσι εν το παζάρι... Αν θέλεις....

Οι μισοί γοράζουν τα κινέζικα τζαι μάχουνται να σου τα πουλήσουν ευρωπαικά (έχουμεν γνωστούς εργάτες τζαι ξέρουμεν... κάποιοι φκάλουν τες ταπέλες που λαλούν made in china, τζαι βάλουν άλλες που πάνω)... Πριν λίον τζαιρό επήα σε ένα για να μου δώκει κάτι κομμάθκια παρκέ.... Επηρα του τον αιρθμό είπεν μου οκ φιλούιν μου έχω το.... Σε 2 εφτομάδες έχασεν το, εξαναπήα τζαι επήρα του τζαι το δείγμα. Τζαι ενώ επέμενε, αφήκα του το τζιαμέ για να ρτει να βάλει το ίδιο... Τζαι ήρτεν έβαλεν  άλλο !!! Τζαι επέμεν θέμας ότι είπα του εν εντάξει.
Ξαναπιάνεις τους γονιούς. Έτσι τζαι έτσι μου εκάμαν..
Επκιέρωσες τον ;
Ε, ναι...
Ε...


Όσον για τη βιομηχανία φτηνών επίπλων.... Επιάσαμε μια "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"..... Η οποία τελικά βιβλιοθήκη δεν ήταν αφού όταν εκ των υστέρων εθκιεβάσαμεν το προσπέκτους ελάλεν ότι 10 κιλά έσωνεν..... Αλλά εμείς, με την πίστη μας στο σύστημα, είπαμεν ότι η βιβλιοθήκη εν για ..... βιβλία (μαλακία σκέψη θα μου πεις).... Εφορτώσαμεν την ένα σωρό βιβλία, ώσπου μια μέρα εκατέρευσεν τζαι εδυάλισεν τζαι τη τηλεόραση.... Εφτέαμεν βεβαίως... Η βιβλιοθήκη εν τζαι για να βάλεις βιβλία....


Η τράπεζα δε... Στέλνει σου μια καλήν ημέρα μιαν επιστολή τζαι λαλεί σου ότι θα σε κλέψω τζαι πρέπει να πκιερώνεις παραπάνω ( Τα εγράφαμεν τζαι δαμέ πριν να τα πάθουμε). Πιάνεις τους τηλέφωνο, κοιταξε να δεις δεν μπορώ να πλερώνω παραπάνω, άιστην δόση τζιαμέ τζαι πόλλυνε τα χρόνια..... "Δεν γίνεται". Που.... ξέρεις ότι γίνεται γιατί, οι μισοί σου γνωστοί είναι στες τράπεζες - τζαι μάλιστα λαλούν σου το ότι τους εδιατάξαν να λαλούν "δεν γίνεται". Μόνο αν φωνάξεις, τζαι ζητήσεις τον διευθυντή "γίνεται".... Τζαι αφού μας είπαν "γίνεται" - εκάμαν τζαι 4 μήνες να το εφαρμώσουν.... Το άστρο της οικονομίας μας.... (τζαι τούτα μιλούμε 2 χρόνια πριν το κούρεμα - όχι τωρά)

Τζαι βεβαίως η νοοτροπία εν τζαι αλλάσσει ακόμα τζαι για την κορωνίδα της οικονομίας.... Προχτές είχα μια συζήτηση με ένα φίλο μου λογιστή. Καλά ρε, λαλώ του, εν εθεωρούσεται στον έλεγχο που εκάμνετε στις τράπεζες, ότι είχαν ένα σωρό προβλήματα να προειδοποιείσετε ; Καλά η κεντρική, εν δημόσιοι υπάλληλοι άρα δεν ξέρουν, δεν καταλάβουν δεν τους κόφτει δεν εμπορούσαν να ελέξουν.... Εσείς "δεν είσσιετε το κίνητρο να μεν παττίσει ο μεγαλύττερος σας πελάτης"..... Απάντηση: Εμείς είμαστε καλυμμένοι. Ακολουθούσαμεν τους κανόνες της κεντρικής - εν μπορεί να μας πει κανένας τίποτε..... Αν δεν εν τούτη δημοσιουπαλληλική νοοτροπία αναρωθκιούμαι τι είναι ; "Εγώ να μαι καλυμμένος τζι ας παττίσει"....

Πηένε να αλλάξεις όποια παπαριά ρούχο σου εφέραν (τζαι λαλώ στο έταιρον ίμισι τζαι δεν ακούει - να μεν παιρνουμε δώρα , γιατί δεν θέλω να μου φαίρνουν... Ατού... τωρά με το μωρό.... άσε). Ε, μα τζίηνο δεν γίνεται εν της προσφοράς - πρέπει να βρεις που τζίηνα που ήταν τις προσφοράς του τότε...βάουτσερ εν σου διω.... Μα ρε περιπέζετε με ; Εν επκιερωθήκετε ; Παρετώ τζαι φέφκω.... Κατά τά άλλα ...  τωρά που θα χουν τον κόσμο να δουλέφκει με ωράρια δουλίας , το "σέρβις" θα βελτιωθεί....
Με πάω - με πατώ.


Αυτοκίνητο μεταχειρισμένο....πριν 6 χρόνια.... Μετά που κανένα μήνα παίρνω χαπάρι ότι ο δείκτης των χιλιομέτρων δεν γύριζει... Πιάνεις τον τηλέφωνο... Πήενε τζιαμέ που εν ΧΧ να σου το σάσει... Πάω. έρκεται ένας ινδός, λαλεί μου πόσα χιλιομέτρα θέλεις να βάλω ;
Τι έννοεις λαλώ του ;
Ετώ, έχω τούντο μηχάνημα τζαι ότι θέλω γραφω πα στο δείκτη...
Αντίλαμβάνεστε βεβαίως, τι μας επουλήσαν, τζαι ενομίζαμεν ότι εγοράζαμεν...


Για να μην ξεκινήσουμεν με τη περίφημη βιομηχανία του γάμου.
Όποιος δεν την έζησε - δεν ξέρει τι όμορφα περνάς.
Ούλλοι εν καλλίτεχνες, χαικλασάτοι - τζαι άμαν εννα ρτει τζίηνη μέρα κάμνουν τα σσιόνι. Πόσα πράματα τους λαλείς (σαν πελάτης) κάμε τα έτσι τζαι κάμνουν τα άλλοσπως είναι απίστευτο.
- Γιε μου, τζίηνο σκατό εν σου πα (σαν πελάτης που πκειρώνω) κάμε το έτσι ;
- Ναι
- Ε, ίντα το κάμες άλλοσπως ;
- Εν πιο κλαςςς έτσι.
- Γιέ μου είπα σου εγώ θέλω κλας (Τωρά που το αθημούμε - εν το πιστέφκω ότι έκαμνα τέθκιες συζητήσεις)
Τζαι άμαν τα κάμουν μαντάρα, εν τους κανεί να πουν ένα συγνώμη να τελιώνουμεν -  εν τζαι κρύφουν....
- Ο κόσμος σου εν νηστικός (αν αγαπάτε έκοψεν μου έτσι κουβέντα... Εθυμηθήκα το τωρά τζαι ξενανευριάσα).
- Καλά ρε παίχτη μου, την ώρα που υπογράφαμεν γιατί εν μου είπες, ότι έσσιεις κρίτηρια στον κόσμο...

.... Ο κόσμος σου εν νηστικός.... Για όσους εκάμαν marketing αυτό λέγεται after sales service


 Θυμούμαι ένα παίχτη χαρακτηριστικά φωτογράφο: Με το που μπαίνουμε μέσα, γύρνει πίσω πα στη καρέκλα, βάλει τα θκυο του σσιέρκα πίσω που τη κελλέ του τζαι κοιτάζοντας ψηλά αναφωνεί " ούφ.... τζαι οι άλλοι νομίζουν ότι φκάλουν φωτογραφίες" Άκου εισαγωγή τον τύπο. Τζαι επέμενε ότι επειδή εν καλλιτέχνης δεν θα μας εδιένε τα "αρνητικά" των φωτογραφιών γιατί ήταν δική του πνευματική ιδιοκτησία !!! Μα ποιό ρε ; η φάτσα μου ;

Θυμούμαι μια γνωστή
Επήενε σε τούτες που τα φκιόρα τζαι έθελεν να δώκει μαξιμουμ 1500ευρα. Εδιέναν της προσφορά, άρκεφκεν το παζαρλίκκι.. Φκάλε το ένα , φκάλε το άλλο, πέρκει ποσώσει 1500.... Ωσπου τελικά εβρέθην ένας τζαι είπεν της : Κοπέλα μου εγώ κάθε σάββατο φκάλω μινιμουμ 2000 ευρά, αν μεν είσαι εσύ, ενναν κάποιος άλλος.... έτσι απλά....

Επιάτε ποττέ τη ΣΥΤΑ τηλέφωνο ; Που τον ένα στον άλλο κίτα-κελι, τζαι λοαρκασμό εν φκάλεις... Την τελευταία εφτομάδα με ιδιωτική εταιρεία έκαμα τρία δεκάλεπτα στην αναμονή ώσπου να βρεθεί ένα πλάσμα να μου πει - πάντα ένα κουμπί να γινεί η δουλειά σου.... Μισήν ώρα στα τηλέφωνα για να πατίσω ένα κουμπί τζαι τούτο λέγεται σέρβις ιδιωτικού τομέα !


Η έγνοια του ιδιώτη είναι να κάμει την αρπακτή τζαι να φύει, είτε να σε δήσει κάτω που ένα συμβόλαιο, ή να τα πιάσει προκαταβολικά τζαι μετά βούρα τον να απαντήσει τα τηλέφωναή να σε φέρει προ-τετελεσμένων . Ως τζαι ο κουρτινάς. Μιαν κουρτίνα ήταν να μπει η ανάφεντη... Ήταν τζαι καλό παιδάκι - εσυμπάθας τον.... Έρκεται βάλει το σίδερο πά στον τοίχο τζαι αφού το βιδώσει φωνάζει σου. Εν τζαι θέλεις την κουρτίνα μονοκομματην ένεν ; γιατί με τούτο το σύστημα μόνο δύο κομμάθκια μπαίνουν.... Κόφτει με ; Όχι. Αλλά  τα γαμημένα.... καλά ρε, γιατί εν μου το λαλείς ΠΡΙΝ να τα βιδώσεις.... Τωρά ίντα με ρωτάς ; Αν θέλεις αλλάσουμεν το. Ως γεγονός , η ελεύθερη αγορά προσφέρει σου επιλογές.
Βάρτο τζαι φύε ρε κουμπάρε, εβαρέθηκα να σας θωρώ....Βεβαίως την απάντηση έχουν την έτοιμη.
Εγώ στραώνω τζαι πουλώ εσού άμπλεπε τζαι γόραζε....
Σωστός. Αλλά εν τζαι σέρβις τούτο.
Τούτον εν παραποθκιά.... Άλλον το ένα άλλον το άλλο....
Τουλάχιστον ας είμαστεν ειλικρινής....
Επείδη  δεν έχω (και δεν με βλέπω να αποκτώ) ούτε τη διάθεση ούτε την όρεξη, μιαν ζωή έννα μου γελάς.....
Μεν μου το βαφτίζεις όμως, "σέρβις" να χαρείς....

Θα έπρεπε , (αν μεν αδούλεφκα τα ωράρια που μου επιβάλεις, να είχα το χρόνο) για κάθε σκατό που εγόραζα να έκαμνα "έρευνα".... Τζαι να θκιάλεα το καλύττερο. Αλλά χρόνος δεν.... ασέ που ... των παραπάνω τη δουλειά θα τη δεις αφού συμφωνήσεις.
Όπως τζαι να σσιει, για μένα το σέρβις  δεν είναι "εγιώ να αμπλέπω".... Το αντίθετο, αφού εγιώ είμαι στραβός , εσύ να μεν μάσσιεσαι να μου γελάσεις....


Εν έχουμε με το παζαρλίκκιν στο γαίμα μας - εν μπορείς να τα βάλεις μαζί τους. Πρέπει να τους βουράς πουπίσω, χωρίς να ξέρεις τι μπορεί να πάει λάθος να πρέπει να το προβλέψεις, να τους παρακαλάς να απαντήσουν ένα τηλέφωνο τζαι πάλε να σε περιπείζουν. Έχουν το χρόνο τζαι τη διάθεση να σε περιπαίζουν ώστι να τσακρίσεις. Να τον πκιερώσεις να φέφκει - τζαι να φύει να μεν τον ξαναδείς.

Οι ιστορίες εν αμέτρητες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, γιατροί, πωλητές ανταλακτικών.... ώσπου σκέφτουμαι εννα μεν τελιώσει ποττέ τούτη η ανάρτηση.....Τελικά, εννα επιβεβαιώσουμε τον μικελλίδη... Είμαστεν μια φάρα που απλά ο ένας μάσσιεται να γελάσει του άλλου....

Άκου σέρβις !!!

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Καλωσόρισμα στην Ε.

Στη τελευταία ανάρτηση, αφήκαμε δύο συν-μπλόγκερς να περιμένουν απάντηση....
Στο μεταξύ όμως άλλαξεν η ζωή μας, και πρακτικά και συναισθηματικά, που το μπλογκ αναγκαστικά έπεσεν σε δεύτερη μοίρα.
Την τελευταία εφτομάδαν δεν είμαστεν απλά εκτός των μπλογκ, αλλά εκτός της πραγματικότητας - ούτε ειδήσεις, ούτε τηλεόραση , ούτε εφημερίδες -  σε ένα κόσμο αποκλειστικά δικό μας.

Αν και γενικά, προσπαθώ να αφήνω τα προσωπικά εκτός μπλογκ, τούντη φορά θα παίξουμε πελλό.

Όχι πως εζήσαμεν κάτι μοναδικό (εκατομμύρια το εζήσαν πριν που μας και εκατομμύρια θα το ζήσουν ακόμα)
Η μαγεία του έγκειται ακριβώς, στο ότι είναι μοναδικό για τον καθένα όταν το ζει.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα πράματα στη ζωή, που το "πράμα" μπορεί να το έσσιει ή ο ένας ή ο άλλος ή που μισό,
τούτη είναι που τες περιπτώσεις που με το να το ζεις (και συ) δεν στερείς το δικαιώμα στον διπλανό σου να το ζήσει τζαι τζίηνος.

Για να μπούμε στο ζουμί, πριν λίγες μέρες εκαλοσωρίσαμεν στη ζωή μας την κόρη μας την Ε.

Πρώτον μας - οπόταν καταλαβαίνετε :-)

Η σύλληψις, (αν τα βάλετε κάτω, απλά μαθηματικά είναι άλλωστε) έγινε τον τζαιρό του κουρέμματος.
Μας άρεσκεν να το παρουσιάζουμεν σαν μια μορφή αντίστασης.
ούλλα αν μας τα πάρουν, τούτο δεν θα τους αφήκουμε.
Ασ παν να γ$%54ουν.

Βεβαίως για να μάστεν ειλικρινής ούτε αντίσταση ήταν ούτε τίποτε,
Το εθέλαμεν, ήμαστουν έτοιμοι, και το ότι έγινε το γιουρογκρουπ/ κούρεμα τζίηνες τες μέρες πρόβλημα δικό τους, Τζίηνη την δουλειά τους εμείς τη δική μας.

Την εγκυμοσύνη, αν θέλουμεν να μαστεν ειλικρινής την εφκάλαμεν μέλι γάλα. Αμαν σκεφτώ τι διαδρομές εκάμαμεν, ήταν λες τζαι δεν είχαμε γυναίκα με αγκάστριν.

Ο τοκέτος, άρκησεν - η Ε. μάλλον δεν εβιάζετουν καθόλου - και ήταν και μακρύς.
Πόσον πόνο αντέχουν είναι  απίστευτο.
Πέρα από όλα τα άλλα συναισθήματα εθαύμασα το έταιρον ήμισι - και ακόμα θαυμάζω την για τζίηνη τη μέρα.


Τζαι μετά να την κοράσα.
Από ανέκαθεν, θέλω να πιστεύκω ότι πάω τα καλά με τα μωρά.
Τα μωρά όμως, όχι τα βρέφη.
 Υπήρχεν πάντα η προυπόθεση, να μιλούν ή να περπατούν ή έστω να ανταποκρίνουνται σε κάποια πελλάρα που θα τους κάμεις.
 Τα βρέφη δεν εμπίπτουν σε τούτη τη κατηγορία. Άσε που πάντα εφοούμουν ότι εννα μου σπάσουν. Οπόταν η στάση μου ήταν:
Ωραίο το βρέφος σου, μεγάλωσ το, τζαι ύστερα θα τα βρουμε.

Έτσι την πρώτη φορά, που ξαφνικά λοίπει η μάνα, τζαι βρέθεσαι ξαφνικά με ένα μωρό 2 ημερών που κλαίει - δεν σου παίρνει πολύ χρόνο η σκέψη
"κάποτε πρέπει να το πιάσω"
Συμβαίνει που μόνο του. Τζαι τότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς.
Προσεκτικά βεβαίως, σαν αρχάριος ,
και τελικά...
ως εκ θαύματος....
δεν σου σπάζει.
Νιώθεις λες τζαι επάτησες το φεγγάριν (ενώ ο οποιοσδήποτε τρίτος θα έλεεν - χαράς το πράμα)
Αν δε τύχει, (καθώς μου έτυχε) με το που την πιάσεις να σταματήσει να κλαίει - τότε νιώθεις ένας μικρός θέος.
όσοι το έχουν ζήσει ξέρουν βεβαίως ότι δεν είσαι , αλλά με ένα χαμόγελο που κάτω που κάτω, αφήνουν σε να το πιστέψεις.
Μειδιούν,
 αλλά αφήνουν σε.

Μάλλον θα υπάρχει και επιστημονική εξήγηση, αλλά προς το παρόν δεν ενδιαφέρομαι να τη μάθω.
Η θεωρεία του θεού βολέφκει με μια χαρά.


Βεβαίως, στη πράξη αντιλαμβάνεσαι ότι όσον θεός τζαι να σαι, το πιάσμα δεν είναι η λύση δια πάσαν νόσο και πάσαν μαλακιά.
Πολλές φορές θα συνεχίσει να κλαίει παρόλο το πιάσμα.
Υπάρχουν υλικές ανάγκες , που όταν θέλουν εκπλήρωση ξέρει να τες απαιτά.
Μια χαρά καλοφωνάρισα είναι.
Πάλε όμως τζίηντες φορές που πετυχαίνει, νιώθεις ότι
"είναι να μεν την πιάσω. Ότι τζαι να σσιει παιρνά της"...
Τζι ασ λέει άλλα η πραγματικότητα.

Και βεβαίως με το πιάσμα, ξεκινούν τα πρώτα διλλήμματα ανατροφής.
Μεν την μάθεις στο πιάσμα λαλούν σου οι πιο έμπειροι - μετά εν θα τζιημάται άλλοσπως.
Ε, τζαι τωρά που κλαίει τι να κάμω ;
Έσσιει τη βάση του, το επιχείρημα,  όσον δεν είναι δικαιολογία.
Γιατί κατά βάθος αρέσκει μου τζαι μένα.
κάτι σαν όλους τους εθισμούς.
Ξέρεις που θα καταλήξει, αλλά λαλείς - άτε τζαι τούτη τη φορά τζαι κανεί.


Τη πρώτη φορά που ετζιημήθηκε πάνω στο στήθος μου , το εδήλωσα επερίφραστα :
Δεν θα ξαναπάω δουλειά, τέρμα.
Που δαμέ τζαι δα θα επαγγέλομαι "κρεβάτι βρέφων"
Όταν επανάλαβα την ίδια εξυπνάδα στη γιαγιά (τη δική μου, όχι του μωρού) ήταν σαν reality check
- ναι ρε στελιο, τζαι ύστερα τι θα τρώτε ;
- εννά βάλουμε καμιά πατάτα , εννα θκιαβούμε
- ου αν εζιούσαμεν με τες πατάτες ήταν να καλά
- καλά , καλά εννά πάω.... (ούλλο τζαι κάτι θα ξέρει)
Πουτάνα ζωή.
Να μεν σε αφήνει να εκπληρώσεις τα όνειρα σου.


Και επιτέλους κάποιος από τους 52, πρέπει να περάσει ένα νόμο για παντελή απαγόρευση του λούτσικα.
Μόλις πάει να μας πάρει ο ύπνος, έρκεται σαν κατάρα να το βασανίσει , να το ξυπνίσει , να το κλαμουρίσει και φτου ξανά π' αρκή.
Κάτι άκουσα τούτες τες μέρες για κτύπημα στη ρωσία, ένα σωρό τόποι πλήτουνται που κακοκαιρίες, και όλοι μας υπόσχονται ότι το 2014 θα είναι χειρότερο.
Τζαι γω σαν χαζοχαρούμενο, την ώρα που έξω ο κόσμος έσσιει πραγματικά προβλήματα - κλείω τα ούλλα τζαι έστω για τούντες 15 μέρες το πιο σημαντικό πρόβλημα που θέλω να με απασχολεί εν ο λούτσικας.
τα υπόλοιπα του χρόνου.
όσον υλιστής τζαι να σαι, πρέπει να πιστέφκεις στην ουτοπία.
Τζαι όταν σου τύχει να την απολαμβάνεις.

Έτσι προς το παρόν την απολαμβάνουμε.
Και ελπίζουμε, όταν θα έρτει η ώρα να μπορέσουμε να δώκουμε μιαν ανατροφή όπως την φανταζούμαστε.
Και υλικά και άλλοσπως.
Κι ασ ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε συχνά στο δίλλημα να θκιαλέξουμε μεταξύ των δύο.
Τζαι ας ελπίσουμεν ότι δεν θα έβρουμε άλλοθι την κούραση ή τες συνθήκες, για να μπορέσουμε να σε διδάξουμε δια του παραδείγματος.
Είδωμεν.
Τα μακρά κοντά εγίναν.
Και βεβαίως άλλον η θεωρεία τζαι άλλον η πράξη.
Εν στην πράξη που εννα μας μετρήσω.


Καλόν νέο έτος στους συνμπλόγγερς.
Να σας ευχηθώ να είναι καλύττερο που πέρσι, αδυνατώ.
Δαμέ η κυβέρνηση υπόσχεται σσιειρόττερο, εγώ τι νας σας τάξω ;

Καλως όρισες κορίτσι μου
Κάποια μέρα ίσως τα θκιεβάζεις τζαι σου τούτα τζαι θα μειδιάς τζαι συ. (αν δεν σου σπάζουν τα νεύρα σου οι γέροι ως τότε)


ΥΓ
Το νανούρισμα μας :

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ακόμα μια συνεισφορά των εταιρειών στη κοινωνία

Όπως μας ενημέρωσε πριν λίγες μέρες η γενική ελέκτρια, έχουμε γύρω στα 2 δις ανύσπρακτους φόρους. Σήμερα κυκλοφορούν τζαι λίστες με μεγαλο εταιρείες που δεν πκιερώνουν.

Για το χρέος και έλλειμα βεβαίως ως συνήθως ευθύνονται τα έξοδα.... τα έσοδα δε ποτέ....
Φταιν τα τσεκκια, οι μισθοί αλλά τα έσοδα ποτέ.
Τζαι σε τούτο εν τζαι φταίει μόνο η παρούσα κυβέρνηση.
Τζαι ούτε η δικαιολογία ότι η προηγούμενη κυβερνώσα βουλή, δεν εδέχετουν να βάλει φόρους στες εταιιρείες (που όντως δεν εδέχετουν).
Γιατί τούτοι εν υφιστάμενοι φόροι, που έπρεπεν κάποιος να πάει να εφαρμώσει τον νόμο.
Αλλά άμαν όσα παραπάνω κρατείς (ή χρωστάς) τόσο πιο λίο σε πιάνει ο νόμος.
Εξού και είναι γελοίος ο διαχωρισμός κρατικό/ ιδιωτικό.
Γιατί τζαι το κράτος δικό τους ένι.
όπως είπα τζαι στους στοβολιώτη πριν λίες ημέρες το είπεν και άνταμ.
Οι αρκόντοι εκάμαν το κράτος για να προστατέφκουν τα μάλια τους που τους φτωχούς.
Εξού και δεν είναι παρά ένας ευσοβοποθισμός ο "εποπτικός ρόλος του κράτους".
Σίγα μες τους ελέγξει το κράτος.

Και έτσι μετά το 1.8 δις που εδώκαμεν στην ιδιωτική λαική,
μετά το πάττισμα που μας εκάμαν 2 τράπεζες και 40 εταιρείες, έχουμεν ακόμα μια μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία.
2 δις ανύσπρακτους φόρους.
Σε κάμνει να αναρωθκιέσαι....
Τελίκα ποια η συνεισφορά τούτον των ανθρώπων στην οικονομία τζαι στη κοινωνία

.....................

Το πιο ενδιαφέρον άρθρο της βδομάδας βρίσκεται στο οικονομικό πολίτη της κυριακής σελ.5 του Γιώργου Καντούνα (υπαλλήλου της cyta) με τίτλο "Ηθικά Παράδοξο".
Ο απόλυτος εξευτελισμός, ενός από τους πιο εμμετικούς νεοφιλελευθερους αρθρογράφους.
Κάθε εφτομάδα, μπλα μπλα, για τες ιδιωτικοποιήσεις, τζαι ξανά ιδιωτικοποιήσεις, για μαρξ σοσιαλισμούς και λοιπές παπαριές.... Τελικά, ο παίχτης ήταν 34 χρόνια υπάλληλος της cyta, και γενικός διευθυντής της !!!!

Τζαι έρκεται τωρά τζαι κάμνει πόλεμο για τες ιδιωτικοποιήσεις!
Τελικά απόν αντρέπεται....
Η όλη του στάση, δεν κάμνει τίποτε άλλο από το να επιβεβαιώνει το ΚΚΕ.
Ότι απαξιώνουν βαλτοί τες δημόσιες υπηρεσίες για να βρίσκουν αφορμές να τες ξεπουλούν.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγήσεις μια τέθκοια συμπεριφορά.
Για ανηθηκότητα μιλά βεβαίως το κείμενο του υπαλλήλου της cyta.
Μπα, εγώ θα επροτιμούσα μια πιο καπιταλιστική ανάλυση.
Το κίνητρο....
Τι ήταν το κίνητρο του πρώην γενικού διευθυντή να μεν διωρθώσει όσον ήταν διευθυντής, αυτά που θεωρεί ότι θα σάσει ο ιδιώτης ;
Τζαι ο πολίτης εξακολουθεί να του διά βήμα, να αρθρογραφεί κάθε εφτομάδα !!

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Γιατί ο ιδιωτικός τομέας ξέρει και μπορεί καλύτερα

Τι ποιό τρανό παράδειγμα από τον αχάπαρο τον πρώην πρόεδρο - ο οποίος επίστεφκεν ότι η κρίση θα μας αφήκει αλώβητους, τζαι εσυνέχιζεν να μοιράζει τσιεκούθκια ασύστολα - αυξάνοντας τα ελλείματα (αν και μετά που τόσα χρόνια που ακούμε τούτη την παπαρία δεν εβρέθην ένας καραγκιόζης να μας πει, πόσον αυξηθήκαν τα επιδόματα λόγω της κρίσης τζαι ποιό ποσοστό που τζίηνη την αύξηση οφείλεται στες αυξήσεις του χριστόφια.... )

Τέλος πάντων, σημασία έσσιει ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί.
Εϊναι της πάσης γνωστόν.
Πόσο μάλλον άμαν του λάχει να τον διοικεί τζαι ένας με τέθκοιες ιδεολογικές αγκυλώσεις...
Εξάλου είναι τζαι η δημοκρατία προβληματική και επιρεάζει την ομαλή λειτουργεία της αγοράς. Ο χριστόφιας θέλει ψήφους, για να τους πιάσει δια τσεκούθκια τζαι παττίζουμεν. Ενεν για αυτό που οι σοφοί είπαν μας προχτές ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα σταματήσουν και τις κομματικές παρεμβάσεις. Είναι καιρός επιτέλους να μπουν οι προτεραιότητες μας στη σωστή σειρά... Πρώτα πρέπει να λειτουργεί η αγορά. τζαι μετά η δημοκρατία.

Ενώ, ο ιδιώτης, επειδή έχει το σωστό κίνητρο (τα ρυάλια), δεν παθαίνει έτσι κλάππες. Γι αυτό και το μανατζμεντ των εταιρειών είναι πάντα καλύττερο που τζίηνα του δημοσίου. Έχει κίνητρο, τζαι επειδή το έσσιει θα πάρει τις σωστές και ορθολογικές αποφάσεις.

Όι σαν τον αλλο!!! Παντού είσσιεν κρίση, τζαι τούτος ανόμιζεν ότι εν θα μας πιάσει. Τζαι εσυνέχιζεν τζαι εδανείζετουν/
Ενώ, αν εδιούσαμεν τη δημόσια διοικηση σε ένα μάνταζερ (με τα απαραίτητα μπόνους), θα τα εγλυτώναμεν. Γιατί, τα ρυάλια είναι πιο σωστό κίνητρο από το φόβο του πολιτικού κόστους. Τζαι ο μάνατζερ ακριβώς επείδη θα είσσιεν τζαι το κίνητρο , αφού η κωλοσυρμαθκιά της κουφής εφαίνετουν, δεν επολύνισκεν τον δανεισμό, σε περιόδο κρίσης.

Του το ελαλούσαν του αχάπαρου, τα κανάλια, η αντιπολίτευση, οι εφημερίδες, οι διάφοροι σοφοί τζαι εμπειρογνώμονες  - εκπροσώποι όλοι του κεφαλαίου - τζαι τούτος το φκιολίν του. Η κρίση έρκετουν τζαι τούτος εδανείζετουν !!
Τέθκιαν δημοσιουπαλληλική νοοτροπία δεν είδα ποττέ μου.

Ενώ ο ιδιώτης ξέρει καλύττερα.

Όπως μας ενημερώνει εξ άλλου σήμερα η εφημερίδα του νεοφιλελευθερισμού σε πρωτοσέλιδομε τίτλο " Ποιοί ξετίναξαν την τράπεζα κύπρου"

"ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ επιχειρηματίες εμφανίζονται υπερδανεισμένοι"
"Τα προηγούμενα συμβούλια της τράπεζας , όπως εμφαίνεται, συμπεριφέρονταν εντελώς επιπόλαια με τα χρήματα των καταθετών, προσφέροντας προβληματικά δάνεια τα οποία με βάση των ιστορικών των επιχηρήσεων έπρεπεν να είχαν διακοπεί τουλάχιστον από το 2009" (περίπου δήλαδή την περίοδο της ελλείστου μνήμης δήλωσης "η κρίση θα μας αφήσει αλώβτους")
Τα ονόματα στο αντίστοιχο άρθρο

Όμως τουλάχιστον  (καθώς προείπαμεν),  όπως λεν και οι σοφοί - στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις (οι οποίες ως γνωστόν προκαλούν στρεβλώσεις)
Το επιβεβαιώνει εξ άλλου και το άρθρο
" Η μερίδα αυτή (των παττισμένων επιχειρηματιών) επιχειρεί να αντιδράσει πολιτικά χρησιμοποιώντας είτε το προεδρικό είτε τα κόμματα με τις πρώτες βολές ενάντιον του εκτελεστικού διευθυντή της τράπεζας Κύπρου και του δ.σ. να είναι ορατές" (Τωρά να δεις που θα αθυμηθούν αφού τον εδιορίσαν ότι εν καζινο μπανκερ)

.........


\Εν ολίγοις, είναι οφθαλομφανές.
Έναν μανατζερ στο προεδρικό.
Σίουρη κούρσα.
Αφού ο ιδιώτης ξέρει καλύττερα.....
Το αποδυκνύει εξ άλλου η πράξη.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Για τον γλαύκο

Αν και καθυστεριμένα - μακροσκελάστατα.... θα ελέαμεν τζαι μεις τα δικά μας.....


Πάρολη την υπερβολή στους τίτλους κάποιων εφημερίδων, ευτυχώς νομίζω, κατά κανόνα (εκτος που κάτι τύπους σαν τον προδρόμου), όλοι του αναγνωρίσαν κάποια θετικά χαρακτηριστικά, τζαι όσοι εδιαφωνούσαν μαζί του, εδιατηρήσαν τες διαφωνίες τους. Υπερβολικοί ήταν ως συνήθως οι "δικοί του" κάτι που έτσι τζι αλλιώς ύθισται.

Εντάξει.... Έχουμεν τζαι ένα σύστημα άμαν πεθάνει κάποιος  να θυμούμαστε μόνο τα «θετικά».... Παρόλαυτά, η φράση «παρά τες επιμέρους διαφωνίες μας ο γλαύκος ήταν....» έπαιξεν πολλά.

Τζαι το γεγονός ότι εκρατήσαμεν τες διαφωνίες μας, εν υγιές.
Εχορτάσαμεν που εθνάρχες... Ένας έμεινε τζαι αν θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε πρέπει να αποκαθυλωθεί. Όσον τον φανταζούμαστε σαν εθνάρχη, ζούμε σε μια αντίφαση, αφού η ιδεολογία του ήταν ενάντια στη μορφή λύσης που συζητούμε σήμερα.


Το γεγονός ότι επανεξετάσαμεν  τες διαφωνίες μας με τον γλαύκο , πάλλε εν καλό.
Ήταν που ήταν αντιφατικός, ήταν τζαι η κριτική μας το ίδιο.


Άμαν επούλαν εθνικισμό, πυραυλολογίες και λοιπές παπαριές, η αριστερά έστάθηκε εναντιών του τζαι καλά έκαμεν.
Άμαν εφόρεν το διαλακτικό κοστούμι, καλοί μαλάκες τζαι μεις, σε συμπνοία με τες υπόλοιπες, «πατριωτικές αγωνιστικές δυνάμεις», εκατηγορούσαμεν τον ως ενδοτικό.
Είμεθα ένα λαός σχιζοφρενής.
Τζαι με λίη πολιτική αντίληψη.

Τούτο ήταν ίσως ένα από τα θετικά του Αναν.
Η σύγχιση που μας επροκάλεσεν. Η επίσημη δεξιά να μας καλεί για το Ναι, τζαι η επίσημη αριστερά για το Οχι.
Τζαι ανάγκασεν κάποιους, να παμε πίσω τζαι να ξαναδούμε την ιστορία που μας εδιδάξαν (τη σχολική, τη κομματική, την ιστορία που μας εμαθέναν στο σπίτι).
Έτσι αποκαθηλώσαμεν τον Μακάριο, επιστώσαμεν τον γλαύκο ότι σε κάποια πράματα τελικά δεν ήταν ενδοτικός (αλλά ίσως είσσιεν μιαν οξυδέρκια παραπάνω που εμάς), τζαι αναγνωρίσαμεν τες δικές μας παπαριές.

Υπό αυτή την άποψη το αναν έκαμεν μας καλό.


Ο γλαύκος τελικά ήταν μια φιγούρα αξιοπρόσεχτη.
Κυρίως αμαν σκεφτείς τον χαρακτήραα της δεξιάς πριν το 74. Μια σειρά που ντεμεκ πρώην αγωνιστές που ο καθένας είσσιεν τζαι ένα καπετανάτο τζαι εθεώραν ότι ο τόπος του άνοικεν. Εκτός που τον αντικουμουνισμό ήταν εντελώς άνευ ιδεολογίας, τζαι αλλάσαν λυκοφιλίες τζαι συμαχίες ή μίση μεταξύ τους πιο γλίορα που το "τόλμη και γοητεία".

Αν σκεφτείς ότι ο κληρίδης (ο "φιλελευθερός"), ο τάσσος (ο "εθνικιστής") τζαι ο γιωρκάτζης (ο γητευτής της εξουσίας τζαι της δολοπλοκίας) ήταν μαζί σε ένα κόμμα.... τζαι η πρώτη ακροδεξιά ομάδα - το εθνικό μέτωπο - εθεώραν αυτή την τριανδρία ως υπέυθυνη γιατί "επηρέαζε το μακάριο σε λάθος πολιτκές" - αντίλαμβάνεται κάποιος τι είδους δεξιά ευτήχησε να έσσιει τούτος ο τόπος. Τελικά η ακροδεξιά εστήριξεν το πραξικόπημα για να τους κολποθεί ο κληρίδης τζαι μετά που 30 χρόνια να κάμουν τον τάσσο ήρωα γιατί είπεν το όχι (που τον έφκαλεν η αριστερά στην εξουσία, όπου οι υποστηρικτές του το 2003 εκυκλοφορούσαν ακόμα με τη φάτσα του μακάριου στο πέττο, του οποίου ο κληρίδης ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες).
Στο βίβλιο του πητερ λοίζος έσσιει ένα σκηνικό που επήεν ο κληρίδης να μιλήσει στου μόρφου (αν δεν απατόμαι). Τζαι εκατεβήκαν οι οπαδοί του σαμψών να του κάμουν χαλάστρα με πανώ και συνθήματα του στυλ "σέβεσαι τον πατέρα σου;" , "επαντρέφτηκες με θρησκευτικό γάμο;", "η κόρη σου εν βαφτισμένή;" .....  Ο σαμψων τούτος ούλλος - με τη γνωστή συνέχεια.....
Τζαι δαμέ εν ένα λάθος που κάμνουμε συχνά.
Εν τόσες πολλές οι αλλαξοκωλιές της περιόδου που προσπαθούμε να τες χωρέσουμε στα σημερινά κόμματα, τζαι κάπου εν γωνιάζει.
Τον γιωρκάτζη πλέον κατηγορεί τον τζαι η  δεξιά (φιλελευθερη και ακροδεξιά) τζαι η αριστερά, λες τζαι εν εψηφίζαν ούλλοι κατα καιρούς τον μάστρο του.

Τέλος πάντων, με τέτοιο επίπεδο δεξιάς, ο κληρίδης τουλάχιστο κάπως εξεχώριζεν.
Όχι γιατί δεν ήξερε να ελλίσεται σε τούτες ούλλες τες τυχοδιωκτικές συμμαχίες - μια χαρά τα εκατάφερνε...
Αλλά επείδη, τουλάχιστον (σαν αστός που ήταν) δεν είσσιεν ποττέ την ανάγκη να κάμει μιαν ομάδα με καυλάντιες με όπλα τζαι να θκιανέφκεται ως άλλος καπεταναίος.
Τζαι η αλήθκειά είναι ότι σε κάποια (κάποια όχι όλα) κομβικά σημεία του κυπριακού, απέδειξε ότι είσσιεν μιαν κάποια οξυδέρκεια παραπάνω που τους άλλους.
Τα περιστατικά ειπωθήκαν νομίζω από τους φιλελευθερους πολλάκις.
Εστίρηξεν την ανεξαρτησία κόντρα στον τζύρη του.
Επίστέφκεν ότι έπρεπεν να κλείσει η συμφωνία το 73 (ίσως μακράν το μεγαλύττερο πολιτικό λάθος του μακάριου) - αλλά δεν ήταν διαθετιμένος να δεκτεί το "πολιτικό κόστος"
Ϊσως ήταν ο πρώτος που εντιλήφθηκεν ότι μετά την εισβολή η μόνη λυση ήταν η ομοσπονδία, και φαίνεται ότι ήταν τζαι ενάντια στο μαρκοχρόνιο αγώνα.
Του αναγνωρίζεται επίσης η περιόδος του "μεταπραξικοπήματος".
Το "Ναι" στο αναν καταγρέφεται επίσης στην ιστορία


Αλλά....
ξεκινώντας που το τελευταίο..... Το "προτιμώ να αποδημίσω εις κύριον" δεν μου λέει τίποτε.... Δεν ήταν επιχείρημα τούτο, ούτε κανένας ιστορικός λόγος... Όπως δεν μου άρεσεν ο τάσσος που έκλαιεν, ή χριστόφκιας που μια παρα μια έκλεεν (ως τζι ο τόμμης κλαίει πλέον) , δεν ήταν τρόπος να μας πείσει....

Ο κληρίδης, αυτήν την "οξυδέρκεια" ευτύχησεν να την έσσιει, στις περιόδους που δεν εκυβερνούσεν. Όταν εκυβέρνησε εν άλλα που έκαμνε. (ιδέες γκάλι και πυράυλοι)
Τωρά όσον αφορά την ένταξη....
Καλά να μεν το παραχέζουμε... Η σύνδεση του κυπριακού με την ένταξη, επροέκυψε παραπάνω παρά εσχεδιάστηκε.... τζαι ο κληρίδης, εν τζαι χρειάστηκε να παίξει ποττέ με τον (τότε πιο οξυδερκή) ερτογάν.. Έπαιζε με τον ντεκτάς - ήταν πιο εύκολα τα πράματα.
Υπάρχει μια αλήθκεια ότι όσον εκυβέρναν ο ενδοτικός κληρίδης το αναν - που το 1 ως το 3- εβελτιώνετουν , ενώ μετά που εφκήκεν ο διεκδηκητικός εσσιειροττέρεφκεν.... Αλλά πάλε, ήταν εύκολο να παίζεις με τον ντεκτάς. Εν τζαι είδαμεν τον στα δύσκολα. Είσσιεν είδη χάσει τες εκλογές...

Κάτι για το οποίο του έλειπεν επίσης η οξυδέρκεια.
Τες εκλογές τότε τες έχασε γιατί δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί ότι εκτός που το κυπριακό παίζει ρόλο τζαι η εσωτερική διακυβέρνηση (κάτι που εστοίχισε τζαι στον χριστόφκια τζαι στον ταλατ). Τα άφηκε στον αυτόματο πιλόττο, τζαι άσχετο αν ο ίδιος δεν έφαεν (που μάλλον δεν έφαε), οι γυρόν του εκάμναν πάρτυ. Αν στο κυπριακό είσσιεν δίπλα του πιο σοβαρούς ανθρώπους οι επιλογές του στα υπόλοιπα θέματα ήταν τραγικότατες..... 
Αν και πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι παρόλαυτα, εκατάφερεν να κατεβεί πρώτον γύρο, με ένα κόμμα της τάξης του 33%, με ανθυποψήφιο που το κόμμα του τζαι πάλε να πιάσει ενα 40ρι. Ούτε ο τάσσος εμπόρεσεν να κάμει κάτι τέθκιο....ο χριστόφιας δε, ούτε με τα κυάλια...

ήταν λοιπόν πολιτικός του κυπριακού... Τζαι την υπόλοιπη δεξιά την εκράταν μαζί, με τα ρουσφέθκια τζαι τες ελληνικές σημαίες...

Εκ των υστέρων βεβαίως είναι δύσκολο να κρίνεις τελικά την συνειπαρξη στο συναγερμό των φιλελευθερων και εθνικόφρονων (και κυρίως το ότι εστέγασεν τους πραξικοπηματίες).... Που τη μιαν, αντί να τους δικάσουμε, έδωκεν τους τζαι πολιτική υπόσταση - που ήταν τραγικό. Ταυτόχρονα, πάντα έπρεπε να πουλά πατριωτιλίκκι τζαι διαπλοκή για να τους έσσιει κοντά - κάτι που εστίχισεν στον τόπο... Που την άλλη, ήταν πιο κουμανταρισμένοι όντως κάτω που τζίηνη την ομπρέλλα.... Βεβαίως άλλα τους έτασεν τζαι άλλα έκαμνε, τζαι εξού, όταν ήρτεν η ώρα του μεγάλου ναι - δεν τον ακολουθήσαν.... Ενόμιζεν ότι επείδη ήταν να τους πει ο γλαύκςο ήταν να τον ακολουθήσουν.....Δεν είσσιεν ποττέ την εξυδέρκεια να προετοιμάσει τον κόσμο του για λύση....

Δώστου ελληνικές σημαίες τζαι πυραύλους.... Λες τζαι δεν θα επαίρναν που δημοψήφισμα η λύση.
Που την άλλη, για να έρτει το 1/3 του συναγερμού να πει Ναι, εν τζαι λίον.
Πριν 30 χρόνια, εν ζήτημα αν έβρισκες 100 φιλελευθερους δεξιούς.

Βεβαίως φιλελευθερος ήταν - νεοφιλελευθερος πάλε όχι.
Καθώς προείπαμεν ήταν πολιτικός του κυπριακού.... Η οικονομία ήταν εκτός των ενδιαφέροντων του.
ήταν τζίηνης της στόφας των δεξιών που ακόμα αντέχουνται... Κάτι σαν ντε γκωλ, ή καραμανλής.... Σϊουρα όχι σαν θάτσερ, σακροζί, σαμαράς ή αβέρωφ....

Τέλος , για να κλείσουμε τζαι εμείς ως πρέπει με τα "θετικά". Είσσιεν όντως ένα θκυο χαρακτηριστικά ως άνθρωπος που τον εκάμναν συμπαθή - είσσιεν χιουμορ τζαι ήταν υπερ του διαλογου. ήταν κάπως διαλλακτικός και διελεκτικός.

Αλλά εν τζαι με τούτα που κρίνεις ένα πολιτικό άντρα.


R.I.P.