Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ας αρκέψουμε που κάπου τζι ας μεν ιξέρουμε το τέλος


εξεκίνησα να το γράφω τούτο τον τζαιρό που η βουλή πρώτα εκαταψήφισε τζαι ύστερα εψηφίσε τα μνημονιακά ρυάλια τζαι υποχρεώσεις για το συνεργατισμό.... Τελικά έμεινε τζιαμέ... Τωρά με τη φόκους εξαναθημήθηκα το.... τζαι το επέκτεινα τόσο όσον να γίνει ένα σεντονί για την αριστερά ευρύτερα..

Εξεκίναν έτσι

Μέρες μετά το φιάσκο στη βουλή, να ασχοληθούμε τζαι εμείς με τα τεκτενόμενα του συνεργατισμού.

Είχα το γράψει ξανά.
Τζαι οι θκύο οι παππούδες εδουλέψαν εθελοντικά για να κτιστούν τα συνεργατικά των χωρκών τους.
Όπως εξιστορεί ο παππούς, ευτυχώς που εγίναν τα συνεργατικά τζαι εγλυτώσαν τα χωράφκια του κόσμου (8% αν θυμούμαι καλά εχρέωνε ο συνεργατισμός , οι τοκιστές 12%)....
Ο ένας παππούς που ένα σημείο τζαι μετά,  επαρέτησε τες συνεργατικές γεωργικές οργανώσεις. Άμαν ήταν να ρτουν τα λιπάσματα, οι σπόροι τα φάρμακα πρώτα εκανονίζαν τους δικούς τους. Άμαν ήταν να φκουν τα πρώιμα, πρώτα οι δικοί τους τζαι εμάς να αφήνουν πα στα δεντρά.
Ο δε άλλος.... Ακόμα μέχρι πρόσφατα που τον εχάσαμεν, εδιένεν τα φρούτα  της συνεργατικής....

Στη κύπρο , είχαμε τζαι το χαρακτηριστικό ότι συνεργατικά ήταν τζαι δεξιά τζαι αριστερά (παρόλο που μόνο το ακελ σε επίπεδο ρητορικής τα υπερασπίζεται). Άλλα είτε δεξιά είτε αριστερά, το ίδιο χαίριν είχαν.

Στη πορεία το τραπεζιτικό τους κομμάτι έγινε μια κανονική τράπεζα. Λόγω μεγέθους, δομής και συντηριτισμού ο συνεργατισμός δεν έπαιξεν στα κουμάρκα. Τζαι όμως εν 1.5 δις που κάτω !!!
Γιατί ;
Γιατί ως συνήθως , δώστου τούτου εν συγγενής, δώστου τζαι τούτου εν κουμπάρος, τελικά εκάμαν τα σιόνι. Γιατί έχασεν τον προσανατολισμό του. Ελειτούργαν κανονικά σαν τράπεζα. Καταναλωτικά δάνεια, ούλλες τες χρεώσεις των εμπορικών τραπεζών εβάλαν τες τζαι τούτοι, τζαι όπως έπαιρνε τα επιτόκια η αγορά "αναγκάζουνταν" να ακολουθήσουν.... Τζαι ως συνήθως γιατί εσάζαν τους δικούς τους.... Θυμούμαι σε ένα συνεργατικό που έκαμα αίτηση μια φορά για δουλειά - επιάσαν τηλέφωνο τον ξάδερφο του πατέρα μου, για να μάθουν για το ποιόν μας. Είμαστεν ασίλα αριστεροι ;

Υπό τούτες τες συνθήκες εν τζαι αξίζει να σωθεί.
Δεν έχει τίποτε συνεργατιστικό για να αξίζει τον κόπο.....


Βεβαίως η δικαιολογία είναι πάντα έτοιμη.
Σε συνθήκες καπιταλισμού τι έπρεπε να κάμει....

Σε ένα κείμενου του Στάθη, προειδοποιητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ (για να μην γίνει πασοκ), έλεεν μεταξύ άλλων

"Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει ήδη αρκετή δύναμη απ’ τον λαό για να στήσειτηλεοπτικό κανάλι - λαϊκό, χαρούμενο και γενναίο, για να δημιουργήσει λαϊκή τράπεζα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αρχίσει να κυβερνά πριν να κληθεί να κυβερνήσει και για να κληθεί να κυβερνήσει."

http://www.enikos.gr/stathis/146435,Oxi_peri_alla_yper_Aristeras.html

Αυτό Ακριβώς !

Εν τζαι έσσιει τόση σημασία,  ότι το πιο πάνω αναφέρεται στον σύριζα τζαι τες αμφιβολίες που έχουμε αν θα τα καταφέρει.
Είτε πιστέφκεις σε μιαν όλική ανάτροπή είτε σε μια μερική, που κάποθεν πρέπει να αρκέψεις.

πριν μια εφτομαδα στο μνημόσυνο του παππού σε γνωστό "κόκκινο" χωριό, οι αριστεροί χωριανοί εσυζητούσαν μεταξύ τους.... Τζαι άκουες που απλό κόσμο να λαλεί :
Να τον χαλάζουμε τον συνεργατισμό τζαι να τον ξανακάμουμε που την αρκή. Ενεν εμείς που τον εχτίσαμεν τζαι τότε ;
Δεν εσυμφωνούσαν βεβαίως οι κεφαλές του χωρίου, αλλά ακόμα ακούεις από το κόσμο όμορφα πράματα.

Οι θέσεις του ΑΚΕΛ για το συνέδριο ήταν ενδεικτικές. Αναφέρετουν συγκεκριμένα για το συνεργατισμό ότι έχασεν τον προσανατολισμό του, αλλά τζαι για τον κόσμο της αριστεράς που λιον επαρασύρθηκε, λίον δεν διαπαιδαγωγείται πλεόν... εγίνετουν εν ολίγοις πολλή κουβέντα για την "ηθική του κουμμουνιστή" .

Ίσως ναν που τζιαμέ που πρέπει να αρκέψει μια νέα προσπάθεια.
Αφού
 έτσι τζι αλλιώς, δεν ξέρουμε ακριβώς πως θα είναι το σύστημα μετά την ανατροπή. Ούτε ξέρουμε, ούτε συμφωνούμεν - δεν είναι τελως πάντων παρά μια θεωρητική άσκηση.
Αφού,
 όταν πιάσει την εξουσία η αριστερά , δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράματα γιατί η κεντρική εν ανεξάρτητη, η βουλή είναι κυβερνώσα, η ΕΕ τζαι ευρώ δεν αλλάσουν, όπως ούτε και το παγκόσμιο σύστημα.....
Λαμβάνοντας υπόψιν πλέον
ότι εκατάντησεν πλέον το ακελ να προσδοκεί στη καλύτερη σε ένα 25% τη στιγμή που συναγερμός προσδοκά 38%...

Ίσως να είναι τζαιρός να αρκέψουμε που κάπου.

Τουλάχιστον, ας πάμε πίσω στους παλίους τζαιρούς τζαι να ξεκινήσουμε που το απλά.
Ασ δείξουμε στο κόσμο μέσα που τη πράξη σε μικρο-επίπεδο ότι η αλλυλεγγύη εν καλύττερη που το κυνήγι του "ιδιωτικού συμφέροντός".

έτσι τζι αλλιώς η πιο όμορφη περιόδος των σοβιέτ, ή του κινήματος ευρύτερα ήταν πριν γίνει εξουσία.

Τζαι ξεκινάς που το απλό ερώτημα που ελάλεν τζαι τότε ο νιονιος, για να αποφασίσεις με ποιούς θα πας τζαι ποιούς θα αφήσεις.

Τζαι ξεκινάς που πάνω τζαι πάεις κάτω σε όλο το κίνημα

Αρά ο πρώην πρόεδρος, δεν δέχεται εισφορές που το σιακόλα για να κάμνει ταμεία αλλυλεγγύης (τζαι ταυτόχρονα να τον διευκολύνει στη λίμνη) χωρίς να τον ενδιαφέρει η κατάσταση των εργαζομένων του.
Το κόμμα δεν δέχεται εισφορές που τους επιχειρηματίες. Όπως λαλεί τζαι ο άνευ στα δικά του "όμως ΕΜΕΙΣ [ένα κόμμα που εκπροσωπεί τους εργαζομένους] τι σχέση μπορεί να έχουμε με επιχειρηματίες και δη της εμβέλειας και της ιστορίας του Ζολώτα;"
Τούτο σημαίνει, μειωμένα οικονομικά, άρα πιο περιορισμένες δυνατότητες... Αλλά εφτάσαμεν στο τζαιρό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος με ποιους είσαι.
Η ΠΕΟ πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους να γίνεται πιο μαχητική.
Τα αριστερά σωματία πρέπει να αποφασίσουν. Επιτυχίες με επιχειρηματίες και σωματία -εταιρείες ή σωματία του λαού έστω τζαι χωρίς πρωταθλήματα.
Ο συνεργατισμός ας γίνει αυτό που λαλεί το όνομα του.
Σημαίνει ότι ενεν η δουλειά του στες φούσκες να διά καταναλωτικά δάνεια τζι ας χάσει πελάτες.
Σημαίνει ότι τζαι δεν θα ανταγωνίζεται τους άλλους στα ψηλά καταθετικά (για να σκοτώνει ως συνέπεια τούτου τους δανειολήπτες). Τα ρυάλια στο συνεργατισμό δεν τα βάλεις για να ξεπουλιάζουν τζαι να γίνουνται παρπάνω ρυάλια. Βάλεις τα για να βοηθήσεις τζαι να βοηθηθείς... τζι ας χάσεις πελάτες.
Στην Ελλάδα εθκιέβαζα πριν λίον τζαιρό άνεργοι καθηγητές κάμνουν φροντηστήρια αλλυλεγύης στες γειτονιές τους. Οι μαθήτες πληρώνουν αν έχουν.... Στο κάτω κάτω οι καθηγητές είτε άνεργοι ενι, είτε δουλέφκουν με 700 ευρώ για 9 μήνες...
Ασ μεν φκει ο κομματικός μηχανισμός έξω στες εκλογές για να πείσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Ασ χρησιοποιηθεί για να κάμει δίκτυα αλληλεγγυής. Οικοδόμοι, καλουπσίες, αγρότες δάσκαλοι, γιατροί...... Ακόμα τζαι μεις των  γραφείων, κάτι εν να έβρουμε να προσφέρουμε.
Ας ξαναφκεί η αριστερά στες γειτονιές τζι ας αφήκει τα τηλεοπτικά πανελ....
Εκαταντήσαμεν η ακροδεξιά, η χαμάς και η μουσουλμανική αδελφότητα να το έχουν συλλάβει τούτο τζαι εμείς  τζιημούμαστεν.

Ούλλα τα πιο πάνω έχουν το κόστος τους.
Ούλλα.

Εν ιξέρω, ίσως να είναι τούτα όνειρα θερινής νυχτός.
Ίσως να μεν έχουν καμιά σημασία, αν δεν αλλάξει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.
Δεν ξέρω,
Μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να μεν αλλάξει.
Σίουρον ένι πάντως πως μιαν ζωή έχουμε.
Κάτι πρέπει να κάμουμε
Που κάποθεν πρέπει να αρκέψουμε.
Πως αλλιώς θα πείσεις τον κόσμο ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός αν δεν ξεκινήσεις που τα μιτσιά ;
Ως τζι ο χριστός για να πείσει έκαμνε θαύματα, εν εμείνισκεν στην πάρλα.

Εν μαλακιές που λαλώ ;