Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

H "παραγωγικότητα" δημοσιου και ιδιωτικού

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης διάφορα σκόρπια για την αγαπήμενη των νεοφιλελεύθερων έννοια - αυτή της παραγωγικότητας....


Παραγωγικότητα και μισθός. Η παραγωγικότητα ως έννοια
Εφαηθήκαν για τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι πρέπει ο μισθός τους να είναι εξαρτημένος που τη παραγωγικότητα τους. Η αλήθκεια είναι ότι άμαν έσσιεις να κάμεις με τη δημόσια υπηρεσία, τζαι δώκεις πα σε καμιάν υπηρεσία που σε τσακρούν σε αναγκάζουν να συμφωνήσεις.... Όμως τούτη η αντίληψη έσσιει ένα σωρό προβλήματα....
 
 
Πρώτα από όλα - δεν μπορούν να μετρηθούν ούλλες οι εργασίες με βάση τη "παραγωγικότητα". Αν ένας μουσικός παίξει ένα κομμάτι του μότζαρτ (που εγράφτηκε για να διαρκέσει μισήν ώρα) σε δέκα λεπτά - εν τζαι πιο παραγωγικός - εν ηλίθιος. Εν τζαι αυξάνεται η παραγωγικότητα των δασκάλων αν αντί που 30 κοππελούθκια με στη τάξη βάλεις τους 60. Το ίδιο ηλίθιο θα ήταν με τους γιατρούς.... Αν δε αποφασήσεις να πληρώνεις τους πυροσβέστες σύμφωνα με τη παραγωγικότητα στο τέλος έννα τους οδηγήσεις να βάλουν οι ίδιοι τες φωθκιές.......Υπάρχει τζαι η ποιότητα.
 
 
Η παραγωγικότητα που πρέπει να αυξάνεται επ άπειρον
Μετά, καθώς προαναφέραμεν η παραγωγικότητα εν τζαι μπορεί να αυξάνεται επ άπειρον... Απλό παράδειγμα:
 
 
Μια καθαρίστρια σε ένα ξενοδοχείο που καθαρίζει δωμάτια . Ξεκινά στα 25 της, τζαι καθαρίζει 10 δωμάτια την ημέρα..... Αν δουλέφκει στα κυπριακα ξενοδοχεία με ένα πολλά φουαρτά μάστρο, πόσα να της δώκει ; 800 έτσι με πολλή φουαρταλίκκι ; ... Πες πιάνει 800.

Την επόμενη χρονιά, δουλέφκει ακόμα πιο σκληρά, αυξάνει τη παραγωγικότητα της τζαι κάμνει 11 δωμάτια την ημέρα. Πάει στο μάστρο τζαι λαλεί του - έχω 10% αύξηση στη παραγωγικότητα μου , θέλω την αντίστοιχη αύξηση μισθού.

Για χάρη τους παραδείγματος θα υποθέσουμε ότι δεν είναι κλασικός κλαψομούνης μάστρος που θα αρκέψει , μα ξέρεις έσσιει κρίση, μα ξέρεις εδώκαμεν τα πιο χαμηλά τα δωμάτια φέτος κλπ - αντίθετα θα πιστέφκει στη καπιταλιστική θεώρηση τζαι θα της δώκει 10% άυξηση. (Πες άτε 5% ... να μεν φάει τζαι τζίηνος που τη παραγωγικότητα ; Αλλιώς γιατί θα την εζήταν άλλωστε ; ...)

Τον επόμενο χρόνο, κάμνει 12 δωμάτια, τον επόμενο 13, να μεν τα πολλυλοούμεν φτάνει τα 30 τζαι γίνεται η σούπερ υπάλληλος, το όνειρο κάθε μάστρου τζαι κάμνει 15 δωμάτια την ημέρα.... Δεν υπάρχει άλλος υπάλληλος που να κάμνει τόσα....Και έχει λάβει βεβαίως τις ανάλογες αυξήσεις.....

Που τα 30 ως τα 50 της, συνεχίζει να είναι η πιο παραγωγική τζαι κάμνει ακατάπαυστα 15 δωμάτια την ημέρα..... Αλλά όσον τζαι να ένι η πιο παραγωγική, για 20 ολόκληρα χρόνια δεν έσσιει αύξηση στη παραγωγικότητα της.... οπόταν με τούντη λογική δεν δικαιούται αύξηση...... Άσχετο αν σε 20 χρόνια , ο καπιταλισμός που υπόσχεται μείωση τιμών, μπορεί να τες τριαπλασιάσει.... Άσχετο αν στα 50 της κουραστεί τζαι κάμνει 14 δωμάτια, τζαι ο μάστρος της ασιχτιρίσει για να πιάσει πιο νέα - τη στιγμή που φκαίνει στα κανάλια τζαι απαιτεί να συνταξουσιοδοτούνται οι υπαλλήλοι στα 67 !
 
 
Θέλετε όντως μισθούς σε σχέση με τη παραγωγικότητα;
Ας δούμε τζαι κάποια πραγματικά νούμερα.
Θέλεις πίλληκε, τζαι λοιπές οικονομικές στήλες των κυριάρχων ΜΜΕ να πληρώνουνται οι δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τη παραγωγικότητα τους ;


Ωραία. Δεχούμαστε.

Θα το γνωρίζετε βεβαίως ότι άνα το παγκόσμιο, οι μισθοί τη τελευταία 30ετία δεν αυξάνονταν με το ρυθμό, που αυξάνετουν η παραγωγικότητα. Τι εγίνετουν τζίηνη η παραγωγικότητα ; ....

Κέεεερδηηηηη.

Τουτέστιν.... όπως τζαι σε ούλλα τα υπόλοιπα , τα δικά μας δικά μας τζαι τα ξένα πάλε δικά μας.
Να έρτεις ΕΟΒ, ΚΕΒΕ τζαι υπόλοιπη συναπαρτζιά, να δώκεις αναδρομικά τες ανάλογες αυξήσεις σε κάθε κλάδο ανάλογα με τη παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα, τζαι ανάλογα - να κανονιστούν τζαι οι μισθοί στο δημόσιο.
 
 
Πόσην ποθιαντραποσύνη ; Άμαν εν για να ππέσουν οι μισθοί αθυμούνται τη παραγωγικότητα. Άμαν εν για να ανεβούν, ξιχάνουν την....
 
 
Γιατί, όπως επροείπαμεν, μόνον αν του συφέρει θα πληρώσει ανάλογα με τη παραγωγικότητα. Εξού τζαι αλλού ανακαλύπτουν τα κομμίσια, αλλού μιστό, αλλού μονάδα.... Ανάλογα τι τους συφέρει....
 
 
Που υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας ;
Γιατί, για να πάμεν πίσω στο παράδειγμα μας.... Οι βασικοί τομείς οι οποίοι έχουν πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας είναι η βιομηχανία. Εν τζαι θέλει τζαι πολλήν νου να καταλάβεις γιατί.... Γιατί έχουν να κάμουν με ΜΗΧΑΝΕΣ... Ούτε ο τομέας των υπηρεσιών όύτε το δημόσιο μπορούν με την ίδια ευκολία να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους γιατί - δεν θέλω να απογοητεύσω τους μαστόρους - έχουν να κάμουν με ανθρώπους. όχι με μηχανές. Θα εθέλαν να είμαστουν μηχανές, αλλά χάτε.....

Όποταν στη περίπτωση που δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα, ας ξεκινήσει ο ανταγωνισμός να προσφέρει τζίηνα που υπόσχεται: research and development, inovation, enterpreunuer spirit τζαι άλλες ποτούντες μπούρδες, τζαι όχι να γυρέφκουν να μειώσουν μισθούς τζαι κρατικές επιχορηγήσεις. Αλλά πέ μου.... αφού τα άλλα δεν τους παιρνούν.....
 
 

Παραγωγικότητα ιδωτικού ; Καλά που ;
Το επόμενο ερώτημα που πολλές φορές σε κάμνει τζαι αναρωθκιέσαι.... Μα καλάν, που την είδαν την παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα; εν εχουν σχέσεις με τον κυπριακό ιδιωτικό τομέα ; Όσον άχρηστη είναι η εξυπηρέτηση στο δημόσιο άλλο τόσο είναι στον ιδιωτικό τομέα. Πραγματικά ώρες ώρες αναραθκιούμαι : Μα καλά τούτοι λαλούν τα τζαι πιστέφκουν τα ;

Θα μου πεις, καλά εν επήες ποττέ νοσοκομείο ; στες κοινωνικές ασφαλίσεις, στο κτηματολόγιο κλπ κλπ τζαι να σε τσακρίσει η δημοσιουπαλληλική νοοτροπία ;
Βεβαίως επήα. Τζαι τους μισούς θέλεις να τους δέρνεις....

Καλά που την άλλη: Θεωρείς ότι οι τράπεζες ήταν πιο παραγωγικές ; - (εν 5 δις που εννα μας βάλουν πουκάτω..... Είναι ίσια με 300 μη-παραγωγικές κυπριακές αερογραμμές) Ότι ο ντεβέλοπερ επείδη εν ιδιώτης έκαμεν καλή δουλειά (αλλόπως η ταράτσα σου φέτος εν έμπαζεν που παντού); ότι προσφέρουν σου σέρβις στα ξενοδόχεια ή στα εστιατόρια;.... Αλλόπως δεν ανακατώθηκες με τη βιομηχανία του γάμου πρόσφατα....
 
 
Μιλούν με μιαν ευκολία ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο αποδοτικός/ πιο παραγωγικός / πιο εξυπηρετικός τζαι αναρωθκιούμαι ρε γαμώτο - που εν τούτη η αποδοτικότητα τζαι γω εν τη θωρώ ; !!!!
 
 
Βεβαίως, για τη μη-παραγωγικότητα του δημόσιου, η θεωρεία τους έχει την απάντηση έτοιμη. Δεν δουλέφκουν οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί δεν έχουν κίνητρο - δεν ζουν κάτω από το φόβο της απόλυσης έχουν την μονιμότητα καθώς τζαι το ότι οι οποίες προαγωγές έχουν σχέση με το ρουσφέττι τζαι το γλύψιμο - οπόταν γιατί να δουλέφκουν ;

Σωστόν!
 
 
Τζαι την ευλοημένη την ανάλυση ίντα την σταματάτε ως τζιαμέ; Για την μη- παραγωγικότητα του ιδιωτικού η θεωρεία εν έσσιει κάτι να πει ; Που υπάρχει τζαι ο φόβος της απόλυσης ; Σκέφτου που τη πλευρά του κινήτρου.... Το γκαρσόνι που του είπα εψές 3 φορές να μου φέρει ψωμί τζαι έφερεν το αφού εφάμεν ίντα κίνητρο έσσιει να δουλέψει τζαι να σιηστεί με τα 600 ευρώ που του διάς ;
 
 
Εϊπαμεν τα στην προηγούμενη ανάρτηση για τον Homo economicus Ypallilous τζαι τον Homo Economicus CEO.... να μεν τα ξαναλέμεν....
 
 
Που την αλλή , εξυπηρέτηση τζαι δημοσίου τζαι ιδιωτικού είναι σκαλιά ανώτερη π.χ. στη γερμανία.... Δεν εν τυχαίο που ο ορισμός της απόδοτικότητας είναι ο γερμανικός σιδηρόδρομος - ο οποίος είναι βεβαίως.... κρατικός. Ο δικός μας ο ιδιωτικός τομέας ούτε με τα κύαλια δεν θωρεί την εξυπηρέτηση που βρίσκεις που το γερμανικό δημόσιο (και ιδιωτικό). Στο δημόσιο τομεάν μας κάθουνται τζαι ξιούν τα, ενώ ο ιδιωτικός χωρις να είναι ιδιαίτερα παραγωγικός χαρακτηρίζεται τζαι που μια έντονη αντίληψη της αρπακτής..... Άφηκε που τούτος ο διαχωρισμός είναι αυθαίρετος. Το δημόσιο τζαι το ιδιωτικό είναι συγκινονούντα δοχεία.... Οι νόμοι των δικογόρων - βου -λεφτάδων μας είναι μια κλασική περίπτωση...
 
 
Και η θεωρεία (τους) ; Που πάει η θεωρεία ;
Το χειρότερο βεβαίως δεν είναι μόνο ότι δεν θωρούν.... Ακόμα τζαι την ιδεολογία τους την θυμούνται κατά το δοκούν. Να ιδιωτικοποιηθεί η ΑΗΚ (ή η ΔΕΗ) γιατί αν γίνει ιδιωτική θα είναι πιο παραγωγική.


Πούτσες μπλε. Ένα σωρό έρευνες έχουν αποδείξει ότι στα φυσικά μονοπώλια, δεν είναι πιο παραγωγικός ο ιδιωτικός τομέας..... Τζαι το λόγο μας τον εξηγά η ίδια η καπιταλιστική θεωρεία: Πουθενά δεν λαλεί η θεωρεία ότι μια εταιρεία είναι πιο παραγωγική γιατί είναι ιδιωτική....Άκου μαλακία !!! Επειδή εν ιδιωτική εν καλύττερη! (Εννά ρέξουν τα χρυσά αυγά που θεωρούν ότι εν καλύτεροι επειδή εν έλληνες ). Η θεωρεία λαλεί ότι η ελεύθερη αγορά εν πιο παραγωγική που το μονοπώλιο. Όχι , ότι το ιδιωτικό εν πιο παραγωγικό που το δημόσιο. Άλλον το ένα , άλλον το άλλο. Τζαι άμαν μια αγορά είναι φύσει και θέσει μονοπώλιο, πρέπει να σαι μαννός να τη δώκεις του ιδιώτη.... Γιατί ; Το λέει η θεωρεία... Δεν θα έσσιει κίνητρο με να επενδύσει με στην έρευνα, με στη κενοτομία, αντίθετα θα έσσιει κίνητρο να κόφκει μισθούς τζαι να αυξάνει τες τιμές. Ξαναθκιεβάστε την μικροοικονομία σας, γιατί σαν να μου τζαι εξιχάσετε την!!!

Στο κάτω κάτω η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι απελευθερωμένη. Γιατί εν έρκεται κανένας να ανταγωνιστεί την ΑΗΚ ; .... Εν κοντά στο νου..... Δεν τους συφέρει !!!! Είναι φυσικό μονοπώλειο...... Τζαι το μόνο που θα πετύχουν αν την ιδιωτικοποιήσουν ολόκληρη ή μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει είναι να δώκουν έτοιμες λίρες σε ένα ιδιώτη - χωρίς τίποτε να εγγυάται καλύτερη ποιότητα.....

Εν τζαι΄ν τυχαίο, που άμαν θέλουν να αποδείξουν ότι το δημόσιο ένεν καλό, βρίσκουν μια χρεωκοπημένη δημόσια εταιρεία για παράδειγμα, αλλά άμαν εν ρτει η ώρα των ιδιωτικοποιήσεων θέλουν να ρέξουν σσιέρι στες εταιρείες που έχουν κέρδη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ). Μα αν εν για να πιάσεις μιαν που έσσιει κέρδη θενκ γιου βερυ ματς. Κάμνω το τζαι γω. Πιάσε μια ζημιογόνα τζαι κάμε την κερδοφόρα αφού είσαι πεποισμένος ότι είσαι καλύττερος...
 
 
Ούτε βεβαίως είναι τυχαίο που σε αρκετές αγορές που υπάρχει το δημόσιο τζαι θέλουν να επιβάλλουν τον "ανταγωνισμό" αναγκάζουν το δημόσιο να αυξήσει τες τιμές για μπορεί να υπάρξει "ανταγωνισμός" .... Είναι τόσον ηλίθιοι, πιο φανταμεταλιστές που την αλ καίντα, που έχουν ερωτευτεί το μέσο (τον ανταγωνισμό) τζαι έχουν ξιχάσει τι θα έπρεπε να τους προσφέρει τζίηνο το μέσο (χαμηλες τιμές). Πούτσες κότσιηνες (Να αλλάσουμεν τζαι χρώμα) εξυπηρετούν εν γνώση τους ιδιωτικά συμφέροντα τζαι πα να σου το πουλήσουν ως λογική θεωρεία......

Η ιστορία με τη την ΑΤΗΚ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.... Το χθεσινό άρθρο της Λε μοντ στο Πολίτη επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Που πάει τζαι πίσω σε αυτό που επροαναφέραμεν.... Δημόσιο τζαι ιδιωτικό εν τζαι εν αντίθετα..... Είναι συγκινονούντα δοχεία....
 
 


Ένα πράμα εννοούν με την παραγωγικότητα: μείωση μισθών
Βεβαίως, με τον τρόπο που τη μετρούν οι νεοφιλελευθεροί, η παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα εν πιο ψηλή γιατί εν πιο χαμηλοί οι μισθοί, τζαι όχι γιατί σε εξυπηρετούν καλύττερα....
Εξού και ο αδελφός όρος της "ανταγωνιστικότητα. Το είπε και το παπαδοπουλάκι.... Πρέπει να σκεφτούμε κάποτε το εργατικό κόστος...
 
 
Γιατί αν ήταν να μιλούμε για πραγματική "παραγωγικότητα" δεν θα εμεινίσκαμεν μόνο στην έννοια της παραγωγικότητας που μας μπουκώνουν...... Γιατί τι σου λαλεί ;

Εσύ που είσαι εργάτης δουλέφκεις παράγεις μου 10 τζαι πιάνεις 5. Εν είσαι παραγωγικός, εν πολλά που πιάνεις, πρέπει να πιάνεις πιο λία.

Με την ίδια λογική, εγώ που είμαι καταναλώτης εν μπορώ να ρωτήσω.... Καλά ρε κουμπάρε, τούντο πράματα στοιχίζει σου 3 ίντα με χρεώνεις 13 ; Εν παραγωγικό τούτο ;
Εν εκατάλαβα εσύ που με υπερχρέωνεις τζαι κάμνεις τα "κέρδη" είσαι παραγωγικός ;
Πόθεν ως τα πόθεν η παραγωγικότητα αφορά μόνο τον εργάτη τζαι όχι την τιμή που με χρεώνεις;
Να μας φέρνεις τα τιμόλογια σου να θωρούμε τα κόστη σου, να βάλεις πάνω ένα μιστό για τον κόπο σου (σαν τζίηνο του υπαλλήλου σου) τζαι να το θωρούμε σε σχέση με το πόσα χρεώνεις.... Όξα εσύ είναι ο έξυπνος τζαι οι άλλοι εν οι μαννοί ;


Εν ευκαιρεία για να δούμε τζαι στη πράξη ότι δουλέφκει η θεωρεία, τζαι ότι ο ανταγωνισμός ρίφκει τις τιμές και ότι η ελεύθερη αγορά οδηγεί σε μηδενικά κέρδη......
 
 
Ε, μα ίνταλως !!
 
 
.................................
Η παραγωγικότητα ως κύριος στόχος...

Καλάν εν τζαι είπαμεν ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι δουλέφκουν.Ούτε είπαμεν ότι εν κακό πράμα η παραγωγικότητα.Αλλά άμαν την ανεμίζετε μόνο για να κοπούν οι μισθοί, ε τότε έχουμε πρόβλημα.Στο κάτω κάτω, καλόν είναι να αυξάνεται, αλλά εν τζαι εν η λύση για πάσαν νόσο και πάσα μαλακίαν.
Όπως τζαι στο περιβάλλον, βεβαίως είναι πιο παραγωγική η πυρηνική ενέργεια τζαι το πετρέλαιο - αλλά χάτε. Εννα συνεχίσει ο κόσμος να βασανιέται με μη-παραγωγικές μορφές ενέργειας αφού κρίνει ότι έσσιει τζαι άλλα πράματα σημαντικά με σε τούντη ζωή.Είναι με το ίδιο σκεπτικό που ανεχούμαστεν και μια σχετική κρατική μη-παραγωγικότητα σε κάποιους τομείς.... Γιατί δεν μετριούνται ούλλα με το πόσο παραγωγικά ένι....Να το αφήκω ως δαμέ τζαι το σεντόνι έγινε ατελίωτο....